وبلاگ رسمی کتابخانه دیجیتال زبان انگلیسی تمامی فعالیت های آموزشی به سایت www.zabanebooks.ir انتقال یافت. کپی فقط با ثبت صلوات و ذکر منبع مجاز می باشد. با تشکر zabanebooks@gmail.com Phone: 0938-846-2393 http://triggerpnu.mihanblog.com 2020-09-17T20:52:22+01:00 text/html 2018-09-16T12:22:19+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri آموزش تلفظ زبان انگلیسی با سوزان کامرون http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1222 <div><img src="http://triggerpnu.ir/wp-content/uploads/2018/09/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88.png" alt="" width="546" vspace="0" hspace="0" height="360" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12pt;">هنگام یادگیری زبان های دیگر بهتر است حروف و واژگان آن زبان را به شیوه صحیح ادا کرده و تلاش کنید مانند افراد بومی آن زبان، صحبت کنید زیرا در برخی موارد تفاوت‌های آوایی در بیان یک واژه تغییر معنایی ایجاد کرده و ممکن است معنی کاملاً متناقضی را القا کند. هرچند چگونگی تلفظ یک واژه که از واج‌ها و هجا تشکیل شده ممکن است تحت تاثیر عواملی مانند سن و سال، طبقه اجتماعی، قومیت، سواد، جنسیت و مخاطب متفاوت باشد ولی برخی موارد مانند چگونگی حرکت ماهیچه های دهان هنگام تلفظ، به عنوان موارد عمومی در تلفظ یک لغت در نظر گرفته می شوند.</span><br> <span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12pt;">در دوره آموزشی Perfecting Your English Pronunciation سوزان کامرون (Susan Cameron) به عنوان یکی از بهترین متخصصین و مشاورین در زمینه چگونگی تلفظ و ادای لهجه صحیح انگلیسی، با تمرکز بر نحوه ی حرکت عضلات درگیر در بیان هر حرف، شما را با تلفظ صحیح لغات در زبان انگلیسی آشنا می کند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12pt;">محتویات آموزشی:</span><br> <span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12pt;">– فایل های ویدیویی برای نمایش تصویری نحوه حرکت صحیح دهان و زبان هنگا ادای حروف مختلف</span><br> <span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12pt;">– فایل های صوتی به منظور آشنا کردن گوش با تلفظ صحیح</span><br> <span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12pt;">– فایل پی دی اف حاوی نمایش فونتیک ها و کلمات هم آوا</span><br> <span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12pt;">– و …</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12pt;">در هنگام تلفظ انگلیسی، تمرکز خود را با تمرکز متخصصان متخصص در منطقه کاهش دهید</span></p><p align="center"><span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12pt;"><img src="https://triggerpnu.poshtiban.io/p/free/Pronunciation/Susan/1.%20Articulation%20Introduction..mp4" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></span></p><ol><li><b><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="https://triggerpnu.poshtiban.io/p/free/Pronunciation/Susan/1.%20Articulation%20Introduction..mp4" target="" title="">دانلود نمونه ویدئو</a></font></b></li><li><b><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://triggerpnu.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%b8-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88/" target="_blank" title="">اطلاعات بیشتر</a></font></b></li></ol><p align="center"><span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12pt;"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12pt;"><br></span></p></div><br> text/html 2018-05-15T05:18:00+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri برترین های دنیای زبان http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1221 <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://triggerpnu.ir/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%ac%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%db%8c/" target="_blank" title=""><div align="center"><font size="6"><a href="http://triggerpnu.ir/مجموعه-جزوات-مترجمی/" target="_blank" title="">مجموعه جزوات مترجمی زبان انگلیسی</a></font></div><font size="6"> </font></a><br><font size="6"><br><div align="center"><a href="http://triggerpnu.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%81%db%8c/" target="_blank" title=""><font size="6">جزوات جامع آموزش زبان انگلیسی</font></a></div><br><br></font></font><div align="center"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://zabanmedia.ir/page/1/?s=%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9&amp;post_type=product" target="_blank" title="">بسته های جامع آموزش زبان انگلیسی</a></font></div> text/html 2016-02-11T11:06:33+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri دانلود راهنمای کتاب دستور و نگارش ۲ دکتر فریدون وحدانی http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1220 <div align="center"><a href="http://triggerpnu.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DB%B2-%D8%AF%DA%A9%D8%AA/" target="" title=""><img src="http://triggerpnu.ir/wp-content/uploads/2016/02/screenshot_Wed_Feb_10_16.23.03.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> text/html 2016-01-28T14:29:51+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri دانلود جزوه راهنمای کلیات زبان شناسی (متن و ترجمه) http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1219 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://triggerpnu.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85/" target="_blank" title="">جهت کسب اطلاعات بیشتر در اینجا کلیک کنید. </a></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://triggerpnu.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85/" target="" title=""><img src="http://triggerpnu.ir/wp-content/uploads/2016/01/350x468xtsl3.jpg.pagespeed.ic.cthQSJBJGR.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font> text/html 2016-01-28T14:28:34+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri دانلود خلاصه روش تدریس زبان انگلیسی لارسن http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1218 <div align="center"><a href="http://triggerpnu.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7/" target="" title=""><img src="http://triggerpnu.ir/wp-content/uploads/2016/01/41ffYWXqk6L._SX359_BO1204203200_.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> text/html 2016-01-12T17:08:20+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri دانلود پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد سال ۷۵-۹۳ آموزش زبان انگلیسی http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1217 <a href="http://triggerpnu.ir/1394/10/22/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86/" target="" title=""><img class="aligncenter size-full wp-image-6123 tie-appear" src="http://triggerpnu.ir/wp-content/uploads/2016/01/900x704xquestiions-answer-construction.jpg.pagespeed.ic.4qU7VRhTjS.jpg" alt="questiions-answer-construction" height="616" width="788"></a> text/html 2015-06-29T15:14:29+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri افتتاح رسمی فروشگاه http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1215 <div align="center"><font size="7" face="times new roman,times,serif">فروشگاه رسمی زبان<br><br><br>www.zabanmedia.ir<br></font></div><font size="7" face="times new roman,times,serif"> </font> text/html 2015-05-06T15:58:17+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri آموزش نوین لغات حیاتی زبان انگلیسی یکبار برای همیشه (بر روی عکس کلیک کنید) http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1214 <div align="center"><a href="http://triggerpnu.ir/?page_id=3265" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8187176192/coding.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a></div> text/html 2015-04-28T17:36:27+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri مروری بر دیدگاه والتر بنیامین در "نظریه ترجمه" http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1213 <h2 class="title icon" align="justify"><br></h2><div align="justify"><font face="times new roman,times,serif" size="3"> </font></div><div class="content hasad" align="justify"> <div id="post_message_723"> <blockquote class="postcontent restore "> <font color="navy" face="times new roman,times,serif" size="3"><b><br> مروری بر دیدگاه والتر بنیامین در "نظریه ترجمه" / آیا ترجمه نمی‌تواند ارزش متن اصلی را داشته باشد؟</b></font><font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> والتر بنیامین اندیشمندی بود که آرزو داشت یک منتقد ادبی شود. او علاوه بر ترجمه اشعار شارل بودلر، مقدمه ای با عنوان «وظیفه مترجم» بر «تابلوهای پاریسی» او نوشت و نظریه های فلسفی خود را درباره ترجمه شرح و بسط داد.<br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> هدف از نوشتن این مقاله این است که با تطبیق نظریه های بنیامین با دیگر صاحب نظران ترجمه، رویکرد مناسب به ترجمه تبیین شود. از آنجا که بنیامین سخت طرفدار ترجمه لفظی بود، به همین دلیل بیشتر به این مقوله و نیز مولفه زبان محض و وفاداری به متن اصلی پرداخته می شود.<br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> نقد حاضر به مفهوم خرده گیری و تخریب اندیشه های اندیشمندی چون والتر بنیامین نیست؛ بسا که در جامعه امروزی ما نقد را ابزاری برای خرده گیری بکارمی برند و با برداشتی جزء از کل به ارزش واقعی و حقیقی اثر لطمه می زنند. به جرات می توان گفت که در جامعه ادبی ما نقد به معنی واقعی آن و آن گونه که در دنیا رایج است وجود ندارد.<br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font> <font color="darkgreen" face="times new roman,times,serif" size="3"><b><br> ترجمه جدا از متن اما در پیوند با آن است</b></font><font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> در دنیای کنونی ترجمه از چنان اهمیتی برخوردار شده است که توجه بسیاری از فیلسوفان و زبان شناسان مطرح دنیا را به خود معطوف داشته است، به طوری که گذشته از فیلسوفانی مانند گئورگ اشتاینر، ژاک دریدا، جی اف گراهام، والتر بنیامین و...، فیلسوفی فرانسوی به نام "ژان رنه لد میرال" عبارت «ترجمه شناسی» را ابداع کرد.<br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> مسئله مهم در نظریه بنیامین این است که "ترجمه درکی از معنا یا محتوای اطلاعاتی متن اصلی به خواننده نمی دهد. ترجمه جدا از متن اما در پیوند با آن است، چیزی است که بعد از آن می آید و به عمر متن اصلی بقا می بخشد. این بازآفرینی بقای متن اصلی را تضمین می کند."<br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> طبق گفته والتر بنیامین "ترجمه خوب بیان رابطه متقابل و اصلی زبان است." بنیامین در کل به زبان توجه دارد. او ترجمه را نوعی فرآیند ترکیب می داند که باعث اتحاد دو زبان مجزا می شود و این ویژگی بارز لفظ گرایان است. بنیامین در این مقدمه خود کاملا از ترجمه لفظ به لفظ دفاع می کند. وی ترجمه را پرکردن شکاف با معنی در یک زبان کلی می داند. از این رو ترجمه تحت اللفظی را ترجیح می دهد. به زعم وی "یک ترجمه حقیقی شفاف است. متن اصلی را نمی پوشاند. روشنایی آن را تاریک نمی کند؛ بلکه به زبان محض اجازه می دهد تا با تقویت خویش بر متن اصلی بدرخشد. این امر روی هم رفته با ارائه تحت اللفظی نحوی تحقق می یابد که ثابت می کند واژه نسبت به جمله، عنصر اولیه مترجم است. بسا که اگر جمله به مثابه دیواری در برابر زبان مبدا باشد، ترجمه تحت اللفظی به مثابه گذرگاه است." <br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> در اینجا دو مسئله قابل بحث است و حتی ترجمه خود او از اشعار بودلر به این طریق صورت گرفته است. به زعم بنیامین باید به صورت و قالب اثر توجه کرد و نه محتوا. و این رویکرد به ترجمه، او را به مقوله ای به نام «زبان محض» سوق داده است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. <br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> ترجمه تحت اللفظی موضوعی است که از زمان سیسرو مردود شمرده شده است. بسا که انتقال الفاظ و واژه های زبان مبدا باعث از بین رفتن معنا و بار معنایی و انتقال حس می شود. زبان شناسان به خوبی و به طور جامع به این موضوع پرداخته اند. از زمان پیدایش نظریه های ترجمه، مترجمین و نظریه پردازان ترجمه را به انواع مختلفی تقسیم کرده اند که هرچند نام های متفاوتی بر آنها گذاشته اند اما در کل می توان گفت که تمام آنها وجه مشترکی در انتقال معنا دارند. <br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> اولین تقسیم بندی متعلق به سیسرو و سپس سنت جروم است که مبنای نوشتارهای مهم درباب ترجمه هستند. سیسرو درخصوص ترجمه خود می نویسد "من در ترجمه هایم با حفظ عقاید و قالب، آن را به زبانی ریختم که خودمان استفاده می کنیم و در این راه لازم ندانستم که از ترجمه واژه به واژه استفاده نکنم، یعنی اسلوب کلی و نیروی زبانی را حفظ کردم و ترجمه معنایی را در پیش گرفتم." سنت جروم نیز در نامه به پاماشیوس راجع به ترجمه خود از عهد عتیق چنین می نویسد "من در ترجمه خود از ترجمه معنایی استفاده کردم نه از ترجمه لفظی." <br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> بعدها مارتین لوتر آلمانی، از این دو نفر پیروی و از ترجمه لفظی پرهیز کرد؛ تا جایی که کلیسا او را متهم به خیانت در ترجمه کرد. از درایدن، ولت و تایلر که بگذریم به قرن بیستم می رسیم که موثرترین و جنجال برانگیزترین نظریه ها در این دوره شکل گرفته است. نظریه ها و رویکردهای قرن بیستم را می توان به دو بخش تقسیم کرد. نظریه های زبان شناسی که نمایندگان آن رومن یاکوبسن، وولفرام کولر، پیتر نیومارک، سی جی کتفورد و یوجین نایدا هستند و سپس نظریه های فلسفی که والتر بنیامین، ژاک دریدا، ازرا پوند و گئورگ اشتاینر منادیان آن اند.<br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> در این مقاله تنها به بررسی نظریه های یوجین نایدا و پیتر نیومارک و سپس اشتاینر و دریدا می پردازیم تا یک بررسی تطبیقی در برابر بنیامین صورت گرفته باشد.<br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font> <font color="darkgreen" face="times new roman,times,serif" size="3"><b><br> ترجمه صوری و پویا - ترجمه معنایی و پیامی</b></font><font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> یوجین نایدا، زبان شناس آمریکایی ترجمه را به دو نوع صوری و پویا تقسیم می کند. در نوع اول، مترجم واژه ها را به همان صورت به زبان مقصد برمی گرداند. (به زعم بنیامین «واژه ها نخست همان واژه بودند»). در این نوع ترجمه واژه همان قالب صوری خود را حفظ می کند. <br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> پیتر نیومارک ترجمه را به دو نوع تقسیم می کند: ترجمه معنایی و ترجمه پیامی. در ترجمه معنایی مترجم نمی خواهد از دنیای نویسنده فاصله بگیرد و اولویت به دیدگاه های نویسنده داده می شود. چنین ترجمه ای را نمی توان به راحتی خواند. چون از دیدگاه مولف ترجمه می شود ولی در ترجمه ارتباطی تمام توجه به خواننده معطوف می شود. از وارد کردن واژه های نامانوس اجتناب و در واقع ترجمه تعدیل می شود. بنیامین در ترجمه خود از اشعار بودلر به ترجمه تحت اللفظی دست زده است؛ به همین خاطر ترجمه اشتاینر از ترجمه او بسیار بهتر است.<br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> بنیامین به صورت اثر نظر دارد نه به محتوای آن و این گفته او که ترجمه نمی تواند ارزش متن اصلی را داشته باشد، اعتقادی سست تلقی می شود. اگر مترجم با بهره جویی از واژه ها و عبارتهای غنی به بازآفرینی بپردازد و با برخورداری از مهارت و چیره دستی لازم به ترجمه ارتباطی دست بزند و احساس لازم را به مخاطب انتقال دهد، در این صورت متن ترجمه اهمیت بالاتری پیدا خواهد کرد. آندره لوفر می نویسد: « فیتز جرالد با بازسرایی اشعار عمر خیام بر اهمیت متن اصلی افزوده و آن را همتراز با نیاز ادبی دوره خود در غرب ساخته است». در ایران هم می توان به ترجمه های احمد شاملو از اشعار مارگوت بیگل و سایر نویسندگان اشاره کرد.<br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font> <font color="darkgreen" face="times new roman,times,serif" size="3"><b>هیچ شعری برای خواننده و هیچ تصویری برای بیننده نیست</b></font><font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> بنیامین در مقاله خود می نویسد: « در بررسی یک اثر ادبی یا قالب ادبی توجه به گیرنده پیام فایده ای دربر ندارد. هرگونه توجه به توده خاص یا نماینده آن نه تنها گمراه کننده بلکه حتی در توجه نظری به هنر نیز مضر است». آنچه مسلم می نماید این است که در هر اثر هنری بر خلاف نظر بنیامین، مخاطب و گیرنده پیام اهمیت بالایی دارد و اگر اثری نتواند مخاطب خود - اعم از خاص و عام را راضی کند - به هیچ وجه اثرگذار نبوده و از ارزش هنری و ادبی آن کاسته خواهد شد. بنیامین چنان مخاطب را از نظر انداخته که می نویسد: «هیچ شعری برای خواننده، هیچ تصویری برای بیننده و هیچ سمفونی برای شنونده نیست». <br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> پیتر نیومارک می گوید: «طبیعتا هر ترجمه ای برای خواننده است، حتی اگر آن متن در اصل برای خواننده نوشته نشده باشد». بی گمان مایه دلسردی و یاس است که صاحب اثری بفهمد که اثرش مخاطبی ندارد. مطمئنا در حیطه نقد ادبی پسامدرن اهمیت مخاطب به مراتب نه تنها از متن بلکه از خود مولف هم فراتر رفته است. <br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> رولان بارت نظریه پرداز و فیلسوف فرانسوی در مقاله معروف خود «مرگ مولف» سیمای حقیقی این مطلب را چنین می شکافد: «یک متن ساخته نوشته های متعدد بوده، از فرهنگهای بسیار گرفته شده و به عرصه روابط متقابل مکالمه، هجو و مجادله پا می گذارد اما جایگاهی وجود دارد که گرانیگاه این چندگانگی است و آن جایگاه خواننده است نه آن طور که تاکنون گفته شده، مولف.» او مقاله را چنین پایان می برد که «تولد خواننده باید به بهای مرگ مولف باشد».<br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> اما این تنها بارت نیست که خلاف نظر بنیامین را دارد. میشل فوکو فیلسوف پسامدرن در مقاله «مولف چیست؟» می نویسد: «مولف منشا بی کران دلالتهایی که یک اثر را پر می کنند، نیست؛ مولف بر آثار تقدم ندارد...» و «چه تفاوتی دارد که چه کسی سخن می گوید؟». بی شک اولین هدف هنرمند، نویسنده و مترجم این است که با خلق اثری بتواند خواننده را متاثر کند و ارتباط خوبی با خواننده و شنونده اش برقرار کند. ترجمه هم از این قاعده مستثنا نیست، چون وظیفه آن انتقال اطلاعات به نحو خوب است. بنیامین می نویسد: «معقول امر این است که هیچ ترجمه ای نمی تواند اهمیت متن اصلی را داشته باشد.» این امر زمانی می تواند صحت داشته باشد که دانش مترجم از زبان مقصد در سطح پائینی باشد و دست به ترجمه نارسا و تحت اللفظی بزند. بنیامین ترجمه را چیزی بعد از متن اصلی می داند که تداوم و بقای عمر متن است و این بازآفرینی در واقع بقای متن اصلی را تضمین می کند. <br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font> <font color="darkgreen" face="times new roman,times,serif" size="3"><b>ترجمه نوعی تاویل خلاقانه است</b></font><font face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> بنیامین می نویسد: «ترجمه یک نمود است. برای درک آن به عنوان یک نمود، فرد باید به زبان مبدا باز گردد». ترجمه نوعی تاویل خلاقانه است. به عبارتی ترجمه را دائما تاویل و تفسیر همراهی می کند. این رویکرد به ترجمه در نظریه معروف گئورگ اشتاینر با عنوان «حرکت هرمنوتیکی» مشهود است. مترجم نخست خواننده و بعد مترجم است. در نتیجه آنچه می خواند ابتدا در درون خود تفسیر و سپس به شیوه فهم خود تاویل و بازآفرینی می کند. اشتاینر روش هرمنوتیکی را «بررسی معنا جهت درک بخشی از گفتار یا نوشتار و تلاش برای فهم این فرایند برمبنای شیوه کلی معنا» تعریف می کند. او هرمنوتیک ترجمه را عمل استخراج و انتقال مناسب معنی می داند.<br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> اما در باب « زبان محض» باید گفت که بنیامین از نوعی زبان متافیزیکی دفاع می کند. هدف نهایی در ترجمه، در اندیشه وی به زبان محض ختم می شود. «محض یعنی غیر التقاطی و عاری از پدیده های دیگر. زبان محض زبانی است که خداوند به انسان عطا فرمود. آفرینش چیزی جز نامیدن نیست. آنچه محض است نه محتوایی دارد و نه قابل انتقال است».<br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> ژاک دریدا که از این اندیشه بنیامین تاثیر پذیرفته و خوانش خود را از نظریه زبان بنیامین جمع بندی می کرد، راهی در پیش گرفت که با ساختار بنیامین یکی نبود. ساختارشکنی دریدا اولویت معنا در واژه را طرد می کند و روشهایی را توجیه می کند که متن فرضیات خودش را متزلزل ساخته، تناقضهای درونی آن را کشف می کند. او مفاهیم خویشاوندی زبانها و بقا را در کنش ترجمه بررسی می کند و آن گاه آن را در فهم نو خود از متن قرار می دهد. دریدا در نامه ای می نویسد «ساختارها باید باز، تجزیه و لایروبی شوند».<br></font> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><br> در خاتمه با اذعان به دانش بالای بنیامین، نتیجه گیری از مباحث فوق را به عهده خواننده می گذاریم تا از دخالت و تحمیل عقیده شخصی پرهیز شود.<br></font> </blockquote></div></div><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: left; text-decoration: none; border: medium none;" align="justify"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><span style="color: #003399;"></span><br></font></div><font face="times new roman,times,serif" size="3"> </font> text/html 2015-04-06T14:42:38+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri بزرگترین بسته آموزشی زبان انگلیسی http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1212 <div align="center"><font color="#3366FF" face="times new roman,times,serif" size="7">در بردارنده بیش از 1500 گیگابایت<br>نرم افزار.فیلم های اموزشی -کتاب-صدا و ....<br>فقط و فقط <font color="#33CC00">200000 هزار تومان</font><br>تلفن تماس<br>09388462393<br></font></div> text/html 2015-03-10T17:49:21+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri پیشنهاد فوق العاده http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1211 <div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" size="6"><br><br>امکان ارائه منابع آموزشی زبان بر اساس <br><br>بودجه مورد نظر شما<br><br>به مناسبت نوروز 94<br><br><br>60 درصد تخفیف<br><br>فقط کافیست تماس بگیرید.<br>&nbsp;آدرس محصولات:<br>www.triggerpnu-shop.ir<br><br>تلفن تماس:<br>09388462393<br>امیری<br><br>در خدمت شما<br></font></div><font face="times new roman,times,serif" size="6"> </font> text/html 2015-02-23T06:34:32+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1206 <blockquote><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">سم‌ الله الرّحمن الرّحیم<br></font></i> <h3 class="title"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی</font></i></h3> <p class="paragraph"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره‌ی آنها مستقیماً با شما سخن بگویم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار میدهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده می‌انگارم، بلکه به این سبب که آینده‌ی ملّت و سرزمینتان را در دستان شما میبینم و نیز حسّ حقیقت‌جویی را در قلبهای شما زنده‌تر و هوشیارتر می‌یابم. همچنین در این نوشته به <a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28736#1" target="_blank">سیاستمداران</a> و دولتمردان شما خطاب نمیکنم، چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کرده‌اند. سخن من با شما درباره‌ی اسلام است و به‌طور خاص، درباره‌ی تصویر و چهره‌ای که از اسلام به شما ارائه میگردد. از دو دهه پیش به این سو ــ یعنی تقریباً پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی ــ تلاشهای زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ، در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. تحریک احساس رعب و نفرت و بهره‌گیری از آن، متأسّفانه سابقه‌ای طولانی در تاریخ سیاسی غرب دارد. من در اینجا نمیخواهم به <a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28736#2" target="_blank">«هراس‌های»</a> گوناگونی که تاکنون به ملّتهای غربی القاء شده است، بپردازم. شما خود با مروری کوتاه بر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ، می‌بینید که در تاریخنگاری‌های جدید، رفتارهای غیر صادقانه و مزوّرانه‌ی دولتهای غربی با دیگر ملّتها و فرهنگهای جهان نکوهش شده است. تاریخ اروپا و امریکا از برده‌داری شرمسار است، از دوره‌ی <a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28736#3" target="_blank">استعمار</a> سرافکنده است، از ستم بر رنگین‌پوستان و غیر مسیحیان خجل است؛ محقّقین و مورّخین شما از خونریزی‌هایی که به نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان و یا به اسم ملیّت و قومیّت در جنگهای اوّل و دوّم جهانی صورت گرفته، عمیقاً ابراز سرافکندگی میکنند.</font></i></p><p class="paragraph"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> این به‌خودی‌خود جای تحسین دارد و هدف من نیز از بازگوکردن بخشی از این فهرست بلند، سرزنش تاریخ نیست، بلکه از شما میخواهم از روشنفکران خود بپرسید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شود؟ چرا بازنگری در وجدان جمعی، باید معطوف به گذشته‌های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهمّی همچون شیوه‌ی برخورد با فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، از شکل‌گیری آگاهی عمومی جلوگیری میشود؟</font></i></p><p class="paragraph"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> شما بخوبی میدانید که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم از «دیگری»، زمینه‌ی مشترک تمام آن سودجویی‌های ستمگرانه بوده است. اکنون من میخواهم از خود بپرسید که چرا سیاست قدیمی <a href="http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1096" target="_blank">هراس‌افکنی</a> و نفرت‌پراکنی، این‌بار با شدّتی بی‌سابقه، اسلام و مسلمانان را هدف گرفته است؟ چرا ساختار قدرت در جهان امروز مایل است تفکر اسلامی در حاشیه و انفعال قرار گیرد؟ مگر چه معانی و ارزشهایی در اسلام، مزاحم <a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28736#4" target="_blank">برنامه‌ی قدرتهای بزرگ</a> است و چه منافعی در سایه‌ی تصویرسازی غلط از اسلام، تأمین میگردد؟ پس خواسته‌ی اوّل من این است که درباره‌ی انگیزه‌های این سیاه‌نمایی گسترده علیه اسلام پرسش و کاوش کنید.</font></i></p><p class="paragraph"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> خواسته‌ی دوم من این است که در واکنش به سیل پیشداوری‌ها و تبلیغات منفی، سعی کنید شناختی مستقیم و بی‌واسطه از این دین به دست آورید. منطق سلیم اقتضاء میکند که لااقل بدانید آنچه شما را از آن میگریزانند و میترسانند، چیست و چه ماهیّتی دارد. من اصرار نمیکنم که برداشت من یا هر تلقّی دیگری از اسلام را بپذیرید بلکه میگویم اجازه ندهید این واقعیّت پویا و اثرگذار در دنیای امروز، با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهید ریاکارانه، <a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28736#5" target="_blank">تروریست‌های</a> تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسلام به شما معرفی کنند. <a href="http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1657" target="_blank">اسلام</a> را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اوّل آن بشناسید. با اسلام از طریق <a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28736#6" target="_blank">قرآن</a> و <a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28736#7" target="_blank">زندگی پیامبر</a> بزرگ آن (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلّم) آشنا شوید. من در اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون خود مستقیماً به قرآن مسلمانان مراجعه کرده‌اید؟ آیا تعالیم پیامبر اسلام (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) و آموزه‌های انسانی و اخلاقی او را مطالعه کرده‌اید؟ آیا تاکنون به جز رسانه‌ها، پیام اسلام را از منبع دیگری دریافت کرده‌اید؟ آیا هرگز از خود پرسیده‌اید که همین اسلام، چگونه و بر مبنای چه ارزشهایی طیّ قرون متمادی، بزرگترین <a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28736#8" target="_blank">تمدّن</a> علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و متفکّران را تربیت کرد؟</font></i></p><p class="paragraph"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> من از شما میخواهم اجازه ندهید با چهره‌پردازی‌های موهن و سخیف، بین شما و واقعیّت، سدّ عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بیطرفانه را از شما سلب کنند. امروز که ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند. اگر چه هیچکس به‌صورت فردی نمیتواند شکافهای ایجاد شده را پر کند، امّا هر یک از شما میتواند به قصد روشنگریِ خود و محیط پیرامونش، پلی از اندیشه و انصاف بر روی آن شکافها بسازد. این چالش از پیش طراحی شده بین اسلام و شما جوانان، اگر چه ناگوار است امّا میتواند پرسش‌های جدیدی را در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما ایجاد کند. تلاش در جهت یافتن پاسخ این پرسش‌ها، فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت‌های نو پیش روی شما قرار میدهد. بنابراین، این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیشداوری از اسلام از دست ندهید تا شاید به یمن مسئولیّت‌پذیری شما در قبال حقیقت، آیندگان این برهه از تاریخ تعامل غرب با اسلام را با آزردگی کمتر و وجدانی آسوده‌تر به نگارش درآورند.</font></i></p><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> سیّدعلی خامنه‌ای<br> ۱۳۹۳/۱۱/۱ </font></i></blockquote> text/html 2015-02-23T06:33:25+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri To the Youth in Europe and North America http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1205 <blockquote><div align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">In the name of God, the Beneficent the Merciful<br></font></i></div> <h3 class="title" align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">To the Youth in Europe and North America,</font></i></h3> <p class="paragraph" align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> The recent events in France and similar ones in some other Western countries have convinced me to directly talk to you about them. I am addressing you, [the youth], not because I overlook your parents, rather it is because the future of your nations and countries will be in your hands; and also I find that the sense of quest for truth is more vigorous and attentive in your hearts.</font></i></p><p class="paragraph" align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> I don’t address your politicians and statesmen either in this writing because I believe that they have consciously separated the route of politics from the path of righteousness and truth.</font></i></p><p class="paragraph" align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> I would like to talk to you about Islam, particularly the image that is presented to you as Islam. Many attempts have been made over the past two decades, almost since the disintegration of the Soviet Union, to place this great religion in the seat of a horrifying enemy. The provocation of a feeling of horror and hatred and its utilization has unfortunately a long record in the political history of the West.</font></i></p><p class="paragraph" align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> Here, I don’t want to deal with the different phobias with which the Western nations have thus far been indoctrinated. A cursory review of recent critical studies of history would bring home to you the fact that the Western governments’ insincere and hypocritical treatment of other nations and cultures has been censured in new historiographies.</font></i></p><p class="paragraph" align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> The histories of the United States and Europe are ashamed of slavery, embarrassed by the colonial period and chagrined at the oppression of people of color and non-Christians. Your researchers and historians are deeply ashamed of the bloodsheds wrought in the name of religion between the Catholics and Protestants or in the name of nationality and ethnicity during the First and Second World Wars. This approach is admirable.</font></i></p><p class="paragraph" align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> By mentioning a fraction of this long list, I don’t want to reproach history; rather I would like you to ask your intellectuals as to why the public conscience in the West awakens and comes to its senses after a delay of several decades or centuries. Why should the revision of collective conscience apply to the distant past and not to the current problems? Why is it that attempts are made to prevent public awareness regarding an important issue such as the treatment of Islamic culture and thought?</font></i></p><p class="paragraph" align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> You know well that humiliation and spreading hatred and illusionary fear of the “other” have been the common base of all those oppressive profiteers. Now, I would like you to ask yourself why the old policy of spreading “phobia” and hatred has targeted Islam and Muslims with an unprecedented intensity. Why does the power structure in the world want Islamic thought to be marginalized and remain latent? What concepts and values in Islam disturb the programs of the super powers and what interests are safeguarded in the shadow of distorting the image of Islam? Hence, my first request is: Study and research the incentives behind this widespread tarnishing of the image of Islam.</font></i></p><p class="paragraph" align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> My second request is that in reaction to the flood of prejudgments and disinformation campaigns, try to gain a direct and firsthand knowledge of this religion. The right logic requires that you understand the nature and essence of what they are frightening you about and want you to keep away from.</font></i></p><p class="paragraph" align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> I don’t insist that you accept my reading or any other reading of Islam. What I want to say is: Don’t allow this dynamic and effective reality in today’s world to be introduced to you through resentments and prejudices. Don’t allow them to hypocritically introduce their own recruited terrorists as representatives of Islam.</font></i></p><p class="paragraph" align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> Receive knowledge of Islam from its primary and original sources. Gain information about Islam through the Qur’an and the life of its great Prophet. I would like to ask you whether you have directly read the Qur’an of the Muslims. Have you studied the teachings of the Prophet of Islam and his humane, ethical doctrines? Have you ever received the message of Islam from any sources other than the media?</font></i></p><p class="paragraph" align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> Have you ever asked yourself how and on the basis of which values has Islam established the greatest scientific and intellectual civilization of the world and raised the most distinguished scientists and intellectuals throughout several centuries?</font></i></p><p class="paragraph" align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> I would like you not to allow the derogatory and offensive image-buildings to create an emotional gulf between you and the reality, taking away the possibility of an impartial judgment from you. Today, the communication media have removed the geographical borders. Hence, don’t allow them to besiege you within fabricated and mental borders.</font></i></p><p class="paragraph" align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> Although no one can individually fill the created gaps, each one of you can construct a bridge of thought and fairness over the gaps to illuminate yourself and your surrounding environment. While this preplanned challenge between Islam and you, the youth, is undesirable, it can raise new questions in your curious and inquiring minds. Attempts to find answers to these questions will provide you with an appropriate opportunity to discover new truths.</font></i></p><p class="paragraph" align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> Therefore, don’t miss the opportunity to gain proper, correct and unbiased understanding of Islam so that hopefully, due to your sense of responsibility toward the truth, future generations would write the history of this current interaction between Islam and the West with a clearer conscience and lesser resentment.</font></i></p><div align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> Seyyed Ali Khamenei<br> 21st Jan. 2015 </font></i></div></blockquote> text/html 2015-02-20T10:44:29+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri ? What are phrasal verbs http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1204 <div class="postbody"><div><div align="center"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><img src="http://anoniemsurfen.eu/browse.php?u=FBARzAar%2FAOoRQEZc3DW5FVHk5OMBRa9lGwdt48M6UpbqlY4gaCCo4kDFZ5iysO1zryaQvj%2ByQg%3D&amp;b=25" alt="bism allah" longdesc="2">&nbsp;<br><br><img src="http://anoniemsurfen.eu/browse.php?u=FBAR21r0vgO2ShARdGyZ%2Fkdaz5LRAwujlA1N59NXshE29w9wme7d%2FYcFF490i4GjjfXAGLfwykCWSvYQIH2TJ0qwKNh0ukSddr7n3oV%2BF22U&amp;b=25" alt="" border="0"><br></font></i> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br><font color="#9966cc">? What are phrasal verbs<br></font><br><font color="#ff33cc">1. &nbsp;A phrasal verb is a verb plus a preposition or adverb which creates a meaning different from the original verb<br></font><br>Example<br>I ran into my teacher at the movies last night. run + into = meet<br>He ran away when he was 15. run + away = leave home<br><br><font color="#ff33cc">2. Some phrasal verbs are intransitive. An intransitive verb cannot be followed by an object<br></font><br>Example<br>He suddenly showed up. "show up" cannot take an object<br><br><font color="#ff33cc">3. Some phrasal verbs are transitive. A transitive verb can be followed by an object.<br></font><br>Example<br>I made up the story. "story" is the object of "make up<br><br><font color="#ff33cc">4. Some transitive phrasal verbs are separable. The object is placed between the verb and the preposition. In this Phrasal Verb Dictionary, separable phrasal verbs are marked by placing a * between the verb and the preposition / adverb<br></font><br>Example<br>I talked my mother into letting me borrow the car<br>She looked the phone number up<br><font color="#ff33cc"><br>5. Some transitive phrasal verbs are inseparable. The object is placed after the preposition. In this Phrasal Verb Dictionary, inseparable phrasal verbs are marked by placing a + after the preposition / adverb</font><br><br>Example<br>I ran into an old friend yesterday<br>They are looking into the problem<br><font color="#ff3399"><br>6. Some transitive phrasal verbs can take an object in both places. In this Phrasal Verb Dictionary, such phrasal verbs are marked with both * and <br></font><br>Example<br>I looked the number up in the phone book<br>I looked up the number in the phone book<br><font color="#ff3399"><br>7. WARNING! Although many phrasal verbs can take an object in both places, you must put the object between the verb and the preposition if the object is a pronoun.<br></font><br>Example<br>I looked the number up in the phone book<br>I looked up the number in the phone book<br>I looked it up in the phone book. correct<br>I looked up it in the phone book. incorrect<br><br><img src="http://anoniemsurfen.eu/browse.php?u=FBARyUPk%2FA%2BrRQsRc2yZ5FRQyYqLFRarlT1K65JztQoA%2BgxkmaCV5NJYVpJ8hJLpi6r6EqT2nF2UPq5VamiVOH%2B2PdVuqECVMuvF1IQxFGKf1HFRkAB1NpelXNY4BydQ2V0Gy0299PsUzJ5U01amkVAT&amp;b=25" alt="" border="0"></font></i></div></div></div><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><span class="gensmall"><br></span> </font></i> text/html 2015-01-28T11:11:03+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri the most common English mistakes made by ESL students http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1203 <br> <br><div align="center"><blockquote><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Below are some of <strong>the most common English mistakes made by ESL students</strong>, in speech and in writing. Go through the examples and make sure you understand the corrections. Then try the grammar test at the end to check your progress.<br></font></i> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I have visited Niagara Falls last weekend.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I visited Niagara Falls last weekend.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">The woman which works here is from Japan.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">The woman who works here is from Japan.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">She’s married with a dentist.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">She’s married to a dentist.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">She was boring in the class.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">She was bored in the class.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I must to call him immediately.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I must call him immediately.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Every students like the teacher.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Every student likes the teacher.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Although it was raining, but we had the picnic.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Although it was raining, we had the picnic.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I enjoyed from the movie.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I enjoyed the movie.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I look forward to meet you.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I look forward to meeting you.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I like very much ice cream.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I like ice cream very much.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">She can to drive.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">She can drive.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Where I can find a bank?</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Where can I find a bank?</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I live in United States.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I live in the United States.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">When I will arrive, I will call you.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">When I arrive, I will call you.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I’ve been here since three months.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I’ve been here for three months.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">My boyfriend has got a new work.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">My boyfriend has got a new job. (or just "has a new job")</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">She doesn’t listen me.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">She doesn’t listen to me.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">You speak English good.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">You speak English well.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">The police is coming.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">The police are coming.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">The house isn’t enough big.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">The house isn’t big enough.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">You should not to smoke.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">You should not smoke.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Do you like a glass of wine?</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Would you like a glass of wine?</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">There is seven girls in the class.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">There are seven girls in the class.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I didn’t meet nobody.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I didn’t meet anybody.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">My flight departs in 5:00 am.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">My flight departs at 5:00 am.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I promise I call you next week.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I promise I’ll call you next week.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Where is post office?</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Where is the post office?</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Please explain me how improve my English.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Please explain to me how to improve my English.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">We studied during four hours.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">We studied for four hours.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Is ready my passport?</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Is my passport ready?</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">You cannot buy all what you like!</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">You cannot buy all that you like!</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">She is success.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">She is successful.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">My mother wanted that I be doctor.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">My mother wanted me to be a doctor.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">The life is hard!</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Life is hard.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">How many childrens you have?</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">How many children do you have?</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">My brother has 10 years.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">My brother is 10 (years old).</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I want eat now.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I want to eat now.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">You are very nice, as your mother.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">You are very nice, like your mother.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">She said me that she liked you.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">She told me that she liked you.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">My husband engineer.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">My husband is an engineer.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I came Australia to study English.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I came to Australia to study English.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">It is more hot now.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">It’s hotter now.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">You can give me an information?</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Can you give me some information?</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">They cooked the dinner themself.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">They cooked the dinner themselves.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Me and Johnny live here.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Johnny and I live here.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I closed very quietly the door.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I closed the door very quietly.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">You like dance with me?</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Would you like to dance with me?</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I go always to school by subway.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">I always go to school by subway.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">If I will be in London, I will contact to you.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">If I am in London, I will contact you.</font></i></td> </tr> </tbody></table> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></i> </blockquote><blockquote><table class="sentencecomp" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="wrong"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Wrong</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">We drive usually to home.</font></i></td> </tr> <tr> <td class="right"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Right</font></i></td> <td class="sentence"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">We usually drive home.</font></i></td> </tr> </tbody></table></blockquote></div> <div class="resource_entry" align="left"> </div> text/html 2015-01-28T10:19:42+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri نام و مقطع رشته های دانشگاهی به زبان انگلیسی http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1202 <font size="3" face="times new roman,times,serif"></font><font size="3" face="times new roman,times,serif"><span class="more_meta"><span></span> </span></font> <font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font><p style="text-align: center"> <font size="3" face="times new roman,times,serif"><span class="prettyPhoto"><img alt="eng1" class="alignnone size-large wp-image-9823" src="http://zabandownload.com/wp-content/uploads/2014/06/eng1-400x309.jpg" width="400" height="309"></span></font> </p><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font><p style="text-align: right"> <font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>اگر شما هم از آن دسته از افراد هستید که هنوز نمی‌توانید مقطع و رشته تحصیلی خود را به انگلیسی بیان کنید، این راهنما می‌تواند به شما کمک کند.</strong></font> </p><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="3" face="times new roman,times,serif"> دقت کنید که این‌ها مقاطع کلی هستند و نه گرایش‌ها. باید ببینید که رشته تحصیلی شما زیرمجموعه کدام یک قرار می‌گیرد. اگر به طور مثال کارشناسی دارید و نمی‌دانید زیرمجموعه کدام قرار می‌گیرید، می‌توانید همان&nbsp;<span><strong style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;background: transparent">Bachelor's degree</strong></span>&nbsp;را در نظر بگیرید و سپس رشته خود را به انگلیسی بگویید که معمولاً گفتن رشته به انگلیسی کار سختی نیست.(از طریق ویکی پدیا هم میشه پیدا کنید) </font></p><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="ltr"> <font size="3" face="times new roman,times,serif"><span><strong style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;background: transparent">Associate's degree مقطع کاردانی یا فوق دیپلم</strong></span><br> Associate of Arts (A.A.) کاردانی هنر<br> Associate of Arts and Science (A.A.S.) کاردانی هنر و علوم<br> Associate of Science (A.S.) کاردانی علوم </font></p><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="ltr"><font size="3" face="times new roman,times,serif"> … </font></p><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="ltr"> <font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;background: transparent"><span>Associate of مقطع کاردانی</span></strong></font> </p><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="ltr"><font size="3" face="times new roman,times,serif"> Associate of vererinary medicine&nbsp;/کاردانی دامپزشکی </font></p><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="ltr"> <font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;background: transparent"><span>Bachelor's degree مقطع کارشناسی یا لیسانس</span></strong><br> Bachelor of Engineering (B.Eng.)&nbsp; کارشناسی مهندسی<br> Bachelor of Technology (B.Tech.) کارناسی تکنولوژی<br> Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.) کارشناسی داروسازی<br> Bachelor of Architecture (B.Arch.) کارشناسی معماری<br> Bachelor of Applied Science (B.A.Sc.) کارشناسی علوم تجربی یا علوم کاربردی<br> Bachelor of Business Administration (B.B.A.) کارشناسی مدیریت شغلی<br> Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) کارشناسی هنرهای زیبا<br> Bachelor of Education (B.Ed.) کارشناسی تحصیلات<br> Bachelor of Commerce (B.Com.) کارشناسی تجارت<br> Bachelor of Laws (LL.B.) کارشناسی حقوق<br> Licentiate degree لیسانس</font></p><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font><p> <font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;background: transparent"><span>Master's Degree مقطع کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس</span></strong><br> Master of Social Work (M.S.W.)&nbsp; کارشناسی ارشد کار اجتماعی<br> Master of Technology (M.Tech.) کارشناسی ارشد تکنولوژی<br> Master of Philosophy (M.Phil)&nbsp; کارشناسی ارشد فلسفه<br> Master of Public Administration (M.P.A) کارشناسی ارشد مدیریت عمومی<br> Master of Public Health (M.P.H) کارشناسی ارشد بهداشت عمومی<br> Master of Architecture (M.Arch.) کارشناسی ارشد معماری<br> Master of Arts (M.A.) کارشناسی ارشد هنر<br> Master of Business Administration (M.B.A.) کارشناسی ارشد مدیریت تجاری<br> Master of Computer Applications (M.C.A.) کارشناسی ارشد کاربردهای کامپیوتر<br> Master of Divinity (M.Div.) کارشناسی ارشد الهیات<br> Master of Laws (LL.M.) کارشناسی ارشد حقوق<br> Master of Library &amp; Information Science (M.L.I.S.) کارشناسی ارشد علوم اطلاعات و کتابداری<br> Master of Fine Arts (M.F.A.) کارشناسی ارشد هنرهای زیبا<br> Master of Education (M.Ed.) کارشناسی ارشد تحصیلات<br> Master of Engineering (M.Eng.) کارشناسی ارشد مهندسی</font></p><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font><p> <font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;background: transparent"><span>Doctorate دکترا</span></strong><br> Doctor of Education (Ed.D.) دکترای تحصیلات<br> Doctor of Pharmacy (Pharm.D.) دکترای داروسازی<br> Doctor of Philosophy (Ph.D) دکترای فلسفه – البته فسلفه بیشتر به معنای بالاترین درجه است و بنابراین پی.اچ.دی برای همه نوع دکترا گفته می‌شود<br> Doctor of Law (J.D.) دکترای حقوق<br> Doctor of Medicine (M.D.) دکترای پزشکی </font></p><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font> text/html 2015-01-23T07:21:55+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri بسته های زبان انگلیسی-هر انچه شما میخواهید http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1201 <div align="center"><br><font size="6" face="times new roman,times,serif"><br><a href="http://triggerpnu-shop.ir/237369-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/bz=fs" target="" title="">بسته جامع زبان انگلیسی</a><br><br><a href="http://triggerpnu-shop.ir/320806-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/bz=fs" target="" title="">بسته مکمل زبان انگلیسی</a><br><br><a href="http://triggerpnu-shop.ir/236694-%D9%BE%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/bz=fs" target="" title="">بسته جامع آموزش لغات<br></a><br><a href="http://triggerpnu-shop.ir/237956-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%87/bz=fs" target="" title="">بسته جامع آموزش لهجه و تلفظ</a><br><br><a href="http://triggerpnu-shop.ir/237416-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8/bz=fs" target="" title="">بسته جامع خواندن و درک مطلب</a><br><br><a href="http://triggerpnu-shop.ir/237952-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/bz=fs" target="" title="">بسته جامع رمان و داستان</a><br><br><a href="http://triggerpnu-shop.ir/320794-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/bz=fs" target="" title="">بسته جامع صوتی و تصویری</a><br><br><a href="http://triggerpnu-shop.ir/320842-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C/bz=fs" target="" title="">بسته جامع تصویری</a><br><br><a href="http://triggerpnu-shop.ir/237392-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/bz=fs" target="" title="">بسته جامع زبان اسپانیایی<br></a><br><br><a href="http://triggerpnu-shop.ir/236775-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7/bz=fs" target="" title="">بانک جامع سخنرانی باراک اوباما</a><br><br><br><a href="http://triggerpnu-shop.ir/236699-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-english-today/bz=fs" target="" title="">بسته جامع English Today</a><br><br><br><a href="http://triggerpnu-shop.ir/236957-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-english-way/bz=fs" target="" title="">بسته جامع English Way</a><br><br><br><span><a href="http://triggerpnu-shop.ir/237423-effortless-english/bz=fs" target="" title="">مجموعه آموزش زبان انگلیسی Effortless English</a><br><br></span><span><span class="blue"><a href="http://triggerpnu-shop.ir/236695-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-engvid/bz=fs">مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid</a></span> </span><br><br><span class="blue"><a href="http://triggerpnu-shop.ir/236532-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/bz=fs">انیمیشن های زیبا و دیدنی زبان انگلیسی</a><br><br></span><br><span class="blue"><a href="http://triggerpnu-shop.ir/236729-the-complete-upgrade-your-writing-series/bz=fs">The Complete Upgrade Your Writing Series</a><br><br><br>تمامی قیمت ها توافقی میباشند.<br>جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.<br>09388462393<br></span><br></font></div><font size="6" face="times new roman,times,serif"> </font> text/html 2015-01-06T16:33:24+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri فروشگاه تخصصی انجمن http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1200 <div align="center"><br><font size="6" face="times new roman,times,serif">به اطلاع کلیه دوستداران و زبان آموزان عزیز می رسانیم.<br><br><br>فروشگاه جامع محصولات زبان انگلیسی<br><br><br>افتتاح گردید.<br><br><a href="http://triggerpnu-shop.ir/" target="" title="">فروشگاه انجمن سایبری مترجمی زبان انگلیسی</a><br><br><a href="WWW.TRIGGERPNU.IR" target="" title="">انجمن سایبری مترجمی زبان انگلیسی <br></a></font></div><font size="6" face="times new roman,times,serif"> </font> text/html 2014-12-18T15:48:22+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri دانلود رایگان http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1199 <a href="http://uploadboy.com/pevuf5w0bt2i.html" target="" title=""><div align="center"><i><font size="7" face="times new roman,times,serif">دانلود</font></i></div></a><br><br><div align="center"><a href="http://triggerpnu.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/" target="" title=""><font size="7"><font face="times new roman,times,serif"><i>کتابخانه</i></font></font></a></div><a href="http://uploadboy.com/pevuf5w0bt2i.html" target="" title=""><div align="center"><i><font size="7" face="times new roman,times,serif"></font></i></div></a> text/html 2014-12-12T12:11:08+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri آهنگ Best Song Ever از گروه One Direction http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1198 <br><div class="post-content" style="margin: 0px; padding: 7.234375px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Delius Swash Caps', 'Delius Swash Caps'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 32px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><pre style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; text-align: center;"><em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 24pt; vertical-align: baseline; font-family: 'Times New Roman', Times; color: rgb(51, 102, 255);">Enjoy it</span></em> <div class="aio-button-center" style="margin: 5px auto; padding: 0px; border: 0px; font-size: 10px; vertical-align: baseline; clear: both; width: 347.609375px; text-align: center;"><div class="aio-shake" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 10px; vertical-align: baseline; display: inline-block; zoom: 1; width: auto;"><a href="http://uploadboy.com/m4m5t5j15ko1.html" class="aio-red-medium external" title="Download Now" style="margin: 0px; padding: 12px 36px 14px; border: 1px solid rgb(167, 0, 0); font-size: 1.6em; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(255, 255, 255); cursor: pointer; border-radius: 3px; box-shadow: rgb(247, 67, 67) 0px 1px 0px 0px inset; display: inline-block; font-weight: bold; text-shadow: rgb(146, 0, 0) 0px 1px 0px; -webkit-animation: none; font-family: Frutiger, 'Frutiger Linotype', Univers, Calibri, 'Gill Sans', 'Gill Sans MT', 'Myriad Pro', Myriad, 'DejaVu Sans Condensed', 'Liberation Sans', 'Nimbus Sans L', Tahoma, Geneva, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; position: relative; text-align: center; text-transform: capitalize; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; word-break: break-word; background-image: linear-gradient(rgb(238, 0, 0), rgb(182, 0, 0)); background-color: rgb(238, 0, 0); background-clip: padding-box;">Download Now</a></div></div></pre></div> text/html 2014-12-11T14:34:17+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri ۲۴ پاورپوینت رشته مترجمی زبان انگلیسی http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1197 <div align="center"><p style="line-height: 1.714285714; margin: 0px 0px 1.714285714rem; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="center"><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;"><span color="#ff0000" data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><span size="2"><span color="#0000ff" data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="font-weight: bold !important;">&nbsp;۲۴ پاورپوینت رشته مترجمی زبان انگلیسی</strong></span><br></span></span><span color="#003300" data-mce-style="color: #003300;" style="color: rgb(0, 51, 0);"><strong style="font-weight: bold !important;"><span size="2">تقدیم به دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی</span><br><br><br><img src="http://uploadkon.ir/uploads/22222222222222.jpg" alt="" data-mce-src="http://uploadkon.ir/uploads/22222222222222.jpg" style="border: 0px; border-radius: 3px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 1px 4px; max-width: 100%;"></strong></span></span></em></p><p style="line-height: 1.714285714; margin: 0px 0px 1.714285714rem; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="center"><em style="font-style: italic;"><span size="2" data-mce-style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', Times;" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', Times;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="font-weight: bold !important;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>لیست دروس موجود در این مجموعه:</strong></span></em></p><p style="line-height: 1.714285714; margin: 0px 0px 1.714285714rem; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="right"><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></em></p><p style="line-height: 1.714285714; margin: 0px 0px 1.714285714rem; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="center"><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: bold !important;">&nbsp;</strong></span></em><strong style="font-weight: bold !important;"><span size="2" data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: small;"><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">آزمون سازی زبان</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">آشنایی با ادبیات معاصر ایران</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">اصول و روش تحقیق ۱</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">اصول و روش تحقیق 2</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">اصول و روش ترجمه</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">اصول و مبانی نظری ترجمه</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">اندیشه اسلامی1</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">اندیشه اسلامی2</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">انقلاب اسلامی ایران</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">آواشناسی</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">آیین بندگی</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">بیان شفاهی داستان 2</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">تفسیر موضوعی قرآن</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">جمعیت و تنظیم خانواده</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">خواندن ودرک مفاهیم1</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">دستور ونگارش1</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">روش تدریس انگلیسی</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">ساخت زبان فارسی</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">فارسی عمومی</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">کلیات زبانشناسی 1</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">مقاله نویسی</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">نامه نگاری</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">نگارش پیشرفته</span></em><br><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;">نگارش فارسی</span></em></span></strong></p><p style="line-height: 1.714285714; margin: 0px 0px 1.714285714rem; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="center"><br><strong style="font-weight: bold !important;"><span size="2" data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: small;"><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;"></span></em></span></strong></p><p style="line-height: 1.714285714; margin: 0px 0px 1.714285714rem; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="center"><strong style="font-weight: bold !important;"><span size="2" data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: small;"><em style="font-style: italic;"><span data-mce-style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;" style="font-family: 'Times New Roman', Times; font-size: 14pt;"><a href="http://triggerpnu.ir/2014/12/11/%db%b2%db%b4-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" target="" title="">دریافت</a></span></em></span></strong></p></div> text/html 2014-12-07T14:11:47+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri Dr. Seuss http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1196 <font size="5"><i><font face="times new roman,times,serif"> </font></i></font><div align="center"><font size="5"><i><font face="times new roman,times,serif"><a href="https://www.goodreads.com/author/show/61105.Dr_Seuss" class="leftAlignedImage"><img alt="Dr. Seuss" src="https://d.gr-assets.com/authors/1193930952p2/61105.jpg" height="131" width="173"></a></font></i></font></div><font size="5"><i><font face="times new roman,times,serif"> </font></i></font><div class="quoteText" align="center"><font size="5"><i><font face="times new roman,times,serif"> “Don't cry because it's over, smile because it happened.” <br> ― <a href="https://www.goodreads.com/author/show/61105.Dr_Seuss">Dr. Seuss</a></font></i></font> </div> text/html 2014-12-07T13:50:39+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri دانلود کتاب Introducing Translation Studies جرمی ماندی http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1194 <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal" align="center"><i><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="AR-SA">یکی از ضروری ترین منابع ارشد رشته مترجمی</span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi"><br> <br> <span style="color:blue">Introducing Translation Studies: Theories and Applications<br> Second Edition By Jeremy Munday 2008</span><br> <span style="color:red">First Edition Added!<br> </span></span></i><br><img src="http://uploadkon.ir/fl/dd/37295"></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal" align="center"><br><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi"></span></i></p> <blockquote><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">About the Book</span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><br> &nbsp;<br> This introductory textbook provides an accessible overview of the key contributions to translation theory.<br> Jeremy Munday explores each theory chapter-by-chapter and tests the different approaches by applying them to texts. The texts discussed are taken from a broad range of languages – English, French, German, Spanish, Italian, Punjabi, Portuguese and English translations are provided. A wide variety of text types are analyzed, including a tourist brochure, a children’s cookery book, a Harry Potter novel, the Bible, literary reviews and translators’ prefaces, film translation, a technical text and a European Parliament speech. Each chapter includes the following features:</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">•a table introducing key concepts <br> •an introduction outlining the translation theory or theories <br> •illustrative texts with translations <br> •a chapter summary <br> •discussion points and exercises. </span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">Including a general introduction, an extensive bibliography, and websites for further information, this is a practical, user-friendly textbook that gives a balanced and comprehensive insight into translation studies.</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">Contents</span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi"><br> &nbsp;</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">List of figures and tables xi<br> &nbsp;Acknowledgements xiii<br> &nbsp;List of abbreviations xv<br> &nbsp;Introduction 1</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">Chapter 1</span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> Main issues of translation studies 4<br> &nbsp;1.1 The concept of translation 4<br> &nbsp;1.2 What is translation studies? 5<br> &nbsp;1.3 A brief history of the discipline 7<br> &nbsp;1.4 The Holmes/Toury ‘map’ 9<br> &nbsp;1.5 Developments since the 1970s 13<br> &nbsp;1.6 Aim of this book and a guide to chapters 15</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">Chapter 2</span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> Translation theory before the twentieth century 18<br> &nbsp;2.0 Introduction 19<br> &nbsp;2.1 ‘Word-for-word’ or ‘sense-for-sense’? 19<br> &nbsp;2.2 Martin Luther 23<br> &nbsp;2.3 Faithfulness, spirit and truth 24<br> &nbsp;2.4 Early attempts at systematic translation theory: Dryden, Dolet<br> &nbsp;and Tytler 25<br> &nbsp;2.5 Schleiermacher and the valorization of the foreign 28<br> &nbsp;2.6 Translation theory of the nineteenth and early twentieth<br> &nbsp;centuries in Britain 29<br> &nbsp;2.7 Towards contemporary translation theory 30</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">Chapter 3</span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> Equivalence and equivalent effect 36<br> &nbsp;3.0 Introduction 36<br> &nbsp;3.1 Roman Jakobson: the nature of linguistic meaning and<br> &nbsp;equivalence 37<br> &nbsp;3.2 Nida and ‘the science of translating’ 38<br> &nbsp;3.3 Newmark: semantic and communicative translation 44<br> &nbsp;3.4 Koller: Korrespondenz and ?quivalenz 46<br> &nbsp;3.5 Later developments in equivalence 48</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">Chapter 4</span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> Studying translation product and process 55<br> &nbsp;4.0 Introduction 56<br> &nbsp;4.1 Vinay and Darbelnet’s model 56<br> &nbsp;4.2 Catford and translation ‘shifts’ 60<br> &nbsp;4.3 Czech writing on translation shifts 61<br> &nbsp;4.4 The cognitive process of translation 63</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">Chapter 5</span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> Functional theories of translation 71<br> &nbsp;5.0 Introduction 72<br> &nbsp;5.1 Text type 72<br> &nbsp;5.2 Translatorial action 77<br> &nbsp;5.3 Skopos theory 79<br> &nbsp;5.4 Translation-oriented text analysis 82</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">Chapter 6</span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> Discourse and register analysis approaches 89<br> &nbsp;6.0 Introduction 89<br> &nbsp;6.1 The Hallidayan model of language and discourse 90<br> &nbsp;6.2 House’s model of translation quality assessment 91<br> &nbsp;6.3 Baker’s text and pragmatic level analysis: a coursebook for<br> &nbsp;translators 94<br> &nbsp;6.4 Hatim and Mason: the semiotic level of context and discourse 98<br> &nbsp;6.5 Criticisms of discourse and register analysis approaches to<br> &nbsp;translation 100</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">Chapter 7</span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> Systems theories 107<br> &nbsp;7.0 Introduction 107<br> &nbsp;7.1 Polysystem theory 108<br> &nbsp;7.2 Toury and descriptive translation studies 110<br> &nbsp;7.3 Chesterman’s translation norms 117<br> &nbsp;7.4 Other models of descriptive translation studies: Lambert and<br> &nbsp;van Gorp and the Manipulation School 118</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">Chapter 8</span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> Cultural and ideological turns 124<br> &nbsp;8.0 Introduction 124<br> &nbsp;8.1 Translation as rewriting 125<br> &nbsp;8.2 Translation and gender 128<br> &nbsp;8.3 Postcolonial translation theory 131<br> &nbsp;8.4 The ideologies of the theorists 135<br> &nbsp;8.5 Other perspectives on translation and ideology 136</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">Chapter 9</span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> The role of the translator: visibility, ethics and sociology 142<br> &nbsp;9.0 Introduction 143<br> &nbsp;9.1 The cultural and political agenda of translation 143<br> &nbsp;9.2 The position and positionality of the literary translator 149<br> &nbsp;9.3 The power network of the publishing industry 151<br> &nbsp;9.4 Discussion of Venuti’s work 152<br> &nbsp;VIII CONTENTS<br> &nbsp;9.5 The reception and reviewing of translations 154<br> &nbsp;9.6 The sociology and historiography of translation 157</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">Chapter 10</span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> Philosophical theories of translation 162<br> &nbsp;10.0 Introduction 162<br> &nbsp;10.1 Steiner’s hermeneutic motion 163<br> &nbsp;10.2 Ezra Pound and the energy of language 167<br> &nbsp;10.3 The task of the translator: Walter Benjamin 169<br> &nbsp;10.4 Deconstruction 170</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">Chapter 11</span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> New directions from the new media 179<br> &nbsp;11.0 Introduction 179<br> &nbsp;11.1 Corpus-based translation studies 180<br> &nbsp;11.2 Audiovisual translation 182<br> &nbsp;11.3 Localization and globalization 191</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">Chapter 12</span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> Concluding remarks 197</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">Appendix: internet links 200<br> &nbsp;Notes 202<br> &nbsp;Bibliography 208<br> &nbsp;Index 226<br> &nbsp;</span></i></p></blockquote> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><i><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red" lang="AR-SA"></span></i><br><i><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red" lang="AR-SA"></span></i><i><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red"><br> </span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi"></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><i><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red" lang="AR-SA"><br></span></i><i><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red"><br> </span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:blue"></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><i><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:blue" lang="AR-SA"><br></span></i><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:blue"></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><i><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:blue">&nbsp;</span></i><i><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red" lang="AR-SA">دانلود&nbsp;کتاب</span></i><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><i><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Introducing Translation Studies <span dir="RTL" lang="AR-SA">ویرایش دوم</span></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><i><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi"><strong></strong></span></i></p><div style="text-align: center;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 9pt;">&nbsp;<br></strong><a style="font-size: 9pt;" href="http://kota.ir/AzIJS" target="_blank"><strong><img src="http://uploadkon.ir/uploads/download_icon.png" border="1" height="43" width="200"></strong></a><br></div><font color="#0000ff"><div style="text-align: center;"><strong style="font-size: 9pt;"><font color="#ff0000"><br></font></strong><strong style="font-size: 9pt;"><font color="#ff0000"><i><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red" lang="AR-SA">دانلود&nbsp;کتاب</span></i><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><i><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Introducing Translation Studies <span dir="RTL" lang="AR-SA">ویرایش اول</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span></i>&nbsp; <br><br><br></font></strong><a style="font-size: 9pt;" href="http://kota.ir/YfZVP" target="_blank"><strong><img src="http://uploadkon.ir/uploads/download_icon.png" border="1" height="43" width="200"></strong></a></div></font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><i><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;</span></i></p> <p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;</span></i></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2014-12-07T05:28:50+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri روز دانشجو مبارک http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1193 <div class="sms have-sender" align="center"> <p><i><font size="6" face="times new roman,times,serif">ترم زندگیتون بی مشروطی</font></i></p> <p><i><font size="6" face="times new roman,times,serif">لحظه هاتون همیشه پاس</font></i></p> <p><i><font size="6" face="times new roman,times,serif">سایه حذف از زندگیتون به دور</font></i></p> <p><i><font size="6" face="times new roman,times,serif">معدل شادیتون 20 باد</font></i></p> <p><i><font size="6" face="times new roman,times,serif">روز شما ، روز دانشجو مبارک</font></i></p> </div> text/html 2014-12-05T13:56:53+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1192 <br><div align="center"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br><br><br><br><br><b>برای دانلود نمونه سوالات مقطع <font color="#ff0000">کارشناسی</font> پیام نور به ادرس های زیر مراجعه کنید</b><br><br><br></font></i></div><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font></i><div class="cms_table" align="center"><table class="cms_table_mce-item-table" width="761"><tbody><tr class="cms_table_mce-item-table_tr" valign="top"><td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #FCAB2F"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>مقطع تحصیلی</b></font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #FCAB2F"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>نیمسال تحصیلی<br> </b></font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #FCAB2F"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>نام نمونه سوال</b></font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #FCAB2F"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>نوع </b></font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #FCAB2F"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>دانلود</b></font></i></td> </tr> <tr class="cms_table_mce-item-table_tr" valign="top"><td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">کارشناسی</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">۹۰-۹۱-۱</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><a href="http://pnu-club.com/67690-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-90-91-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1/" target="_blank">نمونه سوالات تمامی رشته های پیام نور نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور</a></font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">رایگان</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><a href="http://pnu-club.com/67690-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-90-91-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1/" target="_blank"><img style="max-width: 640px; cursor: pointer;" src="http://up.pnu-club.com/images/2b3vyoivsa4ohft6co.gif" border="0"></a></font></i></td> </tr> <tr class="cms_table_mce-item-table_tr" valign="top"><td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">کارشناسی</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">۹۰-۹۱-۲</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><a href="http://pnu-club.com/72064-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-90-91-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/" target="_blank">مجموعه نمونه سوال رشته های پیام نور نیمسال دوم ۹۰-۹۱ پیام نور +پاسخنامه</a></font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">رایگان</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><a href="http://pnu-club.com/72064-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-90-91-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/" target="_blank"><img style="max-width: 640px; cursor: pointer;" src="http://up.pnu-club.com/images/2b3vyoivsa4ohft6co.gif" border="0"></a></font></i></td> </tr> <tr class="cms_table_mce-item-table_tr" valign="top"><td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">کارشناسی</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">۹۱-۹۲-۱</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><a href="http://pnu-club.com/81118-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-92-91-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1/" target="_blank">مجموعه نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور</a></font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">رایگان</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><a href="http://pnu-club.com/81118-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-92-91-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1/" target="_blank"><img style="max-width: 640px; cursor: pointer;" src="http://up.pnu-club.com/images/2b3vyoivsa4ohft6co.gif" border="0"></a></font></i></td> </tr> <tr class="cms_table_mce-item-table_tr" valign="top"><td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">کارشناسی</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">۹۱-۹۲-۲</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><a href="http://pnu-club.com/84982-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-92-91-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/" target="_blank">مجموعه نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم ۹۲-۹۱ پیام نور</a></font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">رایگان</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><a href="http://pnu-club.com/84982-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-92-91-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/" target="_blank"><img style="max-width: 640px; cursor: pointer;" src="http://up.pnu-club.com/images/2b3vyoivsa4ohft6co.gif" border="0"></a></font></i></td> </tr> <tr class="cms_table_mce-item-table_tr" valign="top"><td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">کارشناسی</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">۹۲-۹۳-۱</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><a href="http://pnu-club.com/86791-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-93-92-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1/" target="_blank">مجموعه نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور</a></font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">رایگان</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><a href="http://pnu-club.com/86791-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-93-92-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1/" target="_blank"><img style="max-width: 640px; cursor: pointer; display: inline;" src="http://up.pnu-club.com/images/2b3vyoivsa4ohft6co.gif" border="0"></a></font></i></td> </tr> <tr class="cms_table_mce-item-table_tr" valign="top"><td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">کارشناسی</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">سالهای قبل</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><a href="http://pnu-club.com/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/" target="_blank">نمونه سوالات پیام نور نیمسالهای قدیمی - کارشناسی</a></font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">رایگان</font></i></td> <td class="cms_table_mce-item-table_td" style="background-color: #F3ECBB"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><a href="http://pnu-club.com/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/" target="_blank"><img style="max-width: 640px; cursor: pointer; display: inline;" src="http://up.pnu-club.com/images/2b3vyoivsa4ohft6co.gif" border="0"></a></font></i></td> </tr> </tbody></table></div><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font></i><div align="center"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br><br></font></i></div><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font></i> text/html 2014-12-01T15:03:26+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri 57 ways to improve your fluency http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1191 <blockquote><div align="left"><br></div> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">One of the top priorities of learners of English around the world is to improve their fluency, by which they usually mean how quickly and/ or “smoothly” they can speak the language, including avoiding pauses. Unfortunately, fluency is one of the most difficult things to improve, particularly without living in an English-speaking country and if you are trying to improve this skills outside class. This article gives over 50 tips that should help learners to speak more fluently, including many things people can do on their own outside the classroom. The advice is divided into things to do while speaking, (just) before speaking, and when trying to “study speaking” to improve your skills. These tips are mainly for language learners themselves, but the suggestions should also be useful for teachers who want to give students advice or bring more development of fluency into their classes.</font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>While speaking</strong></font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>1. Think aloud</strong></font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">If you are thinking “That’s a difficult question”, “I’ve never really thought about that before”, “I’m not sure that I could even explain in my own language” or “I really don’t know what my answer to that question is”, then that is exactly what you should say. Not only does following this tip fill silence, but you’ll often find that by the time you’ve finished saying that initial thought you’ve actually thought of at least some way of answering the question. Similar things that pop into people’s heads and should probably then pop straight out of their mouths include “I was following the question up until…”, “I don’t really know where to start” and “What part of the question should I answer first?”</font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>2. Start speaking, then think about what you are going to say</strong></font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">This is related to thinking aloud above and to learning sentence starters, mentioned below. Phrases which can start lots of sentences and are long enough to give you thinking time include “In my limited experience,…”, “I have generally found that,…”, “From my point of view,…”, “I don’t have any strong views about this one way or the other, but…”, “Off the top of my head,…”, “My initial answer would be…” and “The first thing that springs to mind is…”</font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>3. Fill silence</strong></font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">This is related to the two things above but is a much easier thing to keep in mind – fill all silence with something or the other, even it is just sounds like “um” and “err”, &nbsp;extending some words while you think of others (“It was kiiiiiiind of aaaaa…”), echoing back the question or statement that you are responding to, or commenting on it before you make your own contribution (“That’s a difficult/ an unusual/ an interesting question”, etc).</font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>4. Send the turn back</strong></font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">This is really only an emergency measure that could interfere with developing your fluency if you use it too much, but one way of avoiding uncomfortable silences is to ask something to the other person to give yourself time to think of what you want to say. The most natural way of doing this is to check the meaning of their question or previous statement with questions like “I’m not sure what… means”. This can be done fairly naturally even if you do understand what they want from you if you use questions to double check like “Do you mean…(or…)?”, “Are you asking me…?”, “Just to double check,…” and “So, if I understand you correctly you want to know…” As long as you don’t use it too much, you can also get people to answer their question before you have to, with questions “Can you give me an example of what you mean?” and “How would you answer that question?” There are also a few common answers that naturally send the turn straight back like “Doesn’t everyone?” and “Do you really need to ask?”</font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>5. Use words from your language, then explain them</strong></font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">A lot of people get stuck when they think of a word in their own language which they can’t (quickly) translate into English. The easiest way around this is to mention the word in your own language and then explain it using phrases like “I don’t know how to say it in English but in my language we say ‘….’, which means something like…” and “There is an expression in my language ‘…’ which is something like…”</font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><strong>6. Use vague language</strong></font></i></p> <i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Native speakers often give themselves thinking time by saying things like “something like”, “or something like that”, “I suppose”, etc, even when in fact they are fairly or very sure about what they are saying. Other useful phrases to do this with include “I guess”, “more or less”, “You could say”, “I’d probably say” and “or so I’d imagine”. You can also use vague language like “thing” and “stuff” when you could get stuck on a word that you don’t understand, and there are more colourful versions of these like “thingy”, “thingamabob”, “thingamajig” and “whatsit”. You can also do the same for people’s names with phrases like “Whatshisname”, “that guy” and “you know the guy</font></i> </blockquote> text/html 2014-11-30T12:20:43+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri Have your head in the clouds http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1190 <blockquote><p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Have your head in the clouds – Meaning</font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">This idiom can be said in a variety of ways.</font></i></p> <div align="left"><ul><li><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">You have your head in the clouds.</font></i></li><li><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">He has his head in the clouds.</font></i></li><li><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">She has her head in the clouds. etc</font></i></li></ul></div> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Note: When someone says this idiom, it is NOT a compliment.</font></i></p> <h3 align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">Meaning of Have your head in the clouds</font></i></h3> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">This idiom can be used in two situations:</font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>MEANING 1</b><br> To be out of touch with the everyday world and to be unrealistic because of it.<br> To be living in a fantasy (world).<br> To have impractical ideas or dreams. Sometimes the person doesn’t know the facts or reality of the situation.</font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">The opposite of this idiom could be:</font></i></p> <div align="left"><ul><li><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">to have your feet on the ground</font></i></li><li><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">to be level-headed</font></i></li><li><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">to be down-to-earth</font></i></li></ul></div> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>Examples</b><br> Mike thinks the company will pay for all of the expenses of his round-the-world trip. I think he has his head in the clouds. They would never do that!</font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">A: I’m going to start learning how to play the guitar. I’m sure it will only take me a couple of months to learn.<br> B: You definitely have your head in the clouds! You’re going to need much longer than two months!</font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>MEANING 2</b><br> To be daydreaming and not paying attention to what is happening around you right now.<br> You are physically present but your mind and thoughts are somewhere else.<br> You are distracted from the present.</font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">This idiom is often used when the other person is not paying attention.</font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>Example dialogue: </b></font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">A: What do you think of the new book by Jack Johansen?<br> B: …. (silence)<br> A: Hey! Are you paying attention? Your head was in the clouds, wasn’t it?<br> B: Sorry, I was thinking about what I’m going to have for lunch.</font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></i></p> <p align="left"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>Do you often have your head in the clouds?</b></font></i></p></blockquote> text/html 2014-11-29T15:51:32+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri 12 کانال یوتیوب برای یادگیری مکالمه زبان انگلیسی http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1189 <blockquote><div class="entry-content"> <div style="TEXT-ALIGN: center"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><img class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" title="2464-best-youtube-channels-learn-speak-english" alt="2464-best-youtube-channels-learn-speak-english" src="http://www.tafreevar.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/2464-best-youtube-channels-learn-speak-english.png" height="150" width="150"></font></i></div> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">برای یادگیری مکالمه زبان انگلیسی می‌توان از روش‌های متعددی از قبیل شرکت در کلاس‌های زبان، حضور در کشورهای انگلیسی‌زبان، چت صوتی با افراد بومی این کشورها و روش‌های خودآموز بهره گرفت. یکی از این روش‌های خودآموز که می‌توان مورد استفاده قرار داد، استفاده از گنجینه‌ی عظیم منابع آموزشی موجود در سایت یوتیوب (YouTube) است.<br>سایت یوتیوب منابع صوتی و تصویری بسیاری برای یادگیری مکالمه زبان‌های مختلف را در خود دارد که با جستجو در این سایت می‌توان برخی از آنها را پیدا کرد اما بهتر آن است که کانال‌های خاص این منابع را در یوتیوب پیدا کرده و مشتری دائم این کانال‌های رایگان شوید و بطور روزمره از منابع این کانال‌ها استفاده کنید.<br>برای نوشتن این مطلب، گشتی در سایت یوتیوب زدم و سعی کردم کانال‌هایی برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی پیدا کنم که هم مطالب خود را با سازمان‌دهی خوبی ارائه کنند، هم منابع ارزشمند و باکیفیتی داشته باشند و هم شامل درس‌های صوتی و تصویری باشند. در اینجا به معرفی این کانال‌ها می‌پردازم تا هر کس به فراخور سطح دانش زبان انگلیسی خود و سایر شرایط اقدام به انتخاب کانال دلخواهش نماید. بدیهی است که پیشرفت در زبان انگلیسی و استفاده بهینه از این کانال‌ها در گرو انتخاب کانال‌های مناسب و پیگیری مستمر این کانال‌ها برای دروس جدید است.</font></i></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)"><strong>1- کانال <a href="http://www.tafreevar.com/goto/http://www.youtube.com/user/podEnglish" rel="nofollow" target="_blank">podEnglish</a></strong></span><br>این کانال تصویری یکی از بهترین منابع برای یادگیری زبان انگلیسی برای مبتدیان به شمار می‌رود. این کانال درس‌هایی گام‌به‌گام و کوتاه (کمتر از 10 دقیقه‌ای) به صورت تصویری ارائه می‌دهد. موضوعاتی که در این کانال ارائه می‌شوند عبارتند از: زمان، خانواده، جهت‌یابی، خرید، آب و هوا، حیوانات خانگی، دوستان، ارتباطات فردی، فیلم‌ها و تکنولوژی. ویدئوهای این کانال دارای کیفیت نسبتاً‌ بالایی هستند و درس‌های ارائه‌شده در آن نیز از یک توالی منطقی برخوردار هستند. این کانال بیش از 50 ویدئوی آموزشی داشته و بیش از 10 هزار نفر هم مشترک آن هستند.</font></i></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)"><strong>2- کانال <a href="http://www.tafreevar.com/goto/http://www.youtube.com/user/JenniferESL" rel="nofollow" target="_blank">یادگیری انگلیسی به کمک جنیفر</a></strong></span><br>در این کانال، خانمی به نام جنیفر یک مجموعه رایگان و دنباله‌دار از درس‌های ویدئویی زبان انگلیسی را ارائه می‌دهد (با طول کمتر از 10 دقیقه). پس از ورود به کانال جنیفر، می‌توانید روی فهرست درس‌های ویدئویی او کلیک کنید تا درس‌های او را به نحو سازمان‌یافته‌ای مشاهده نمایید. این فهرست شامل مجموعه‌ای از دروس در دسته‌بندی‌های زیر است: درس‌های گرامر پایه، دایره لغات، تلفظ انگلیسی و زبان عامیانه‌ی انگلیسی آمریکایی.<br>جنیفر این درس‌ها را در خانه‌ی خود ضبط می‌کند و از اشیای واقعی، اسلایدهای پاورپوینت و موضوعات واقعی برای آموزش به صورت شفاهی و بصری استفاده می‌نماید. درس‌های او معمولاً به خوبی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند. دیدگاه‌های مثبت متعددی که از سوی بازدیدکنندگان کانال او ارائه شده است شاهدی بر میزان مفید بودن درس‌های اوست. کانال جنیفر حدوداً 150 ویدئوی آموزشی دارد و بیش از 33 هزار نفر هم مشترک آن هستند.</font></i></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)"><strong>3- کانال <a href="http://www.tafreevar.com/goto/http://www.engvid.com/english-lessons/" rel="nofollow" target="_blank">engVid</a></strong></span><br>این کانال بیش از 150 درس ویدئویی را در گستره‌ای از موضوعات ارائه کرده است؛ برای مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 50 اشتباه گرامری رایج، To Be ساده، نحوه سؤال کردن، نحوه قرائت اعداد، مکالمه در مورد مسائل کاری، کلمات منتهی به ion، نحوه خواستن چیزی در زبان انگلیسی و غیره. تمام این ویدئوها در یوتیوب به اشتراک گذاشته‌اند اما خود سایت به نحو ساختاریافته‌تری آنها را در دسترس شما قرار می‌دهد. این درس‌ها به صورت سنتی ارائه می‌شوند یعنی مربی روبروی شما، پای وایت‌بورد می‌ایستد و مطالبی را به صورتی شفاهی و نیز روی وایت‌برد برای شما توضیح می‌دهد. همچنین هر درس حاوی یک خلاصه‌ی درس هم هست که اهداف آن درس را برای شما بازگو می‌کند. هر درس حاوی یک کوئیز هم هست و همچنین می‌توانید سؤالات و دیدگاه‌های خود را نیز به سادگی در میان بگذارید.</font></i></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)"><strong>4- کانال <a href="http://www.tafreevar.com/goto/http://www.hugosite.com/" rel="nofollow" target="_blank">HugoSite</a></strong></span><br>این کانال نزدیک به 300 درس را ارائه داده است که بیشتر برای مبتدی‌ها مناسب هستند. اغلب درس‌ها کمتر از 1 دقیقه طول می‌کشند و مربی، از اشیای داخل خانه‌ی خودش برای کمک به ارائه درس استفاده می‌کند. ضمناً هر یک از درس‌ها را جداگانه به صورت صوتی هم می‌توانید گوش کنید.</font></i></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)"><strong>5- کانال <a href="http://www.tafreevar.com/goto/http://www.youtube.com/user/duncaninchina" rel="nofollow" target="_blank">آقای دانکن</a></strong></span><br>آقای دانکن جیمز یک معلم زبان انگلیسی در کشور انگلستان است که در چین هم به تدریس زبان اشتغال داشته است. فهرست ویدئوهای او در یوتیوب، مشتمل بر بیش از 50 ویدئوی آموزش زبان انگلیسی در موضوعات مختلفی نظیر خواهش کردن، تشکر کردن، عذرخواهی، تلفظ، آب و هوا و غیره است.</font></i></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)"><strong>6- کانال <a href="http://www.tafreevar.com/goto/http://www.youtube.com/user/thedailyenglishshow" rel="nofollow" target="_blank">نمایش روزانه انگلیسی</a></strong></span></font></i></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">این کانال یک کانال نمایشی است که ویدئوهای آن توسط خانم سارا از نیوزیلند به صورت روزانه و مستمر ضبط شده و برای شما پخش می‌شود. در حال حاضر این کانال بیش از 1200 ویدئو در این سایت قرار دارد و حدود 7 هزار نفر نیز مشترک این کانال هستند.</font></i></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)"><strong>7- کانال <a href="http://www.tafreevar.com/goto/http://www.youtube.com/englishcafedotcom" rel="nofollow" target="_blank">کافه انگلیسی</a></strong></span></font></i></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><span style="COLOR: rgb(0,0,0)">اگر می‌خواهید تلفظ انگلیسی، نحوه بکارگیری زبان در حوزه کسب‌وکار، گرامر زبان، نحوه مکالمه انگلیسی، لغات و اصطلاحات محاوره‌ای و امثال اینها را یاد بگیرید توصیه می‌کنم این کانال را از دست ندهید.</span></font></i></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)"><strong>8- کانال <a href="http://www.tafreevar.com/goto/http://www.youtube.com/user/voalearningenglish/" rel="nofollow" target="_blank">آموزش زبان انگلیسی VOA</a></strong></span><br>این کانال برای اینکه یاد بگیرید چگونه باید به زبان انگلیسی صحبت کرد بسیار مفید است زیرا گزارش‌هایی که در قالب درس ارائه می‌شوند هم مسائل روزمره را پوشش می‌دهند و هم اینکه با سرعتی برابر با یک‌سوم سرعت سخن گفتن عادی یک فرد انگلیسی زبان ادا می‌شوند. متن گزارش‌ها را هم می‌توانید در خود سایت VOA پیدا کنید (VOA Special English).</font></i></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)"><strong>9- کانال <a href="http://www.tafreevar.com/goto/http://www.youtube.com/user/PrivateEnglishPortal" rel="nofollow" target="_blank">یادگیری زبان انگلیسی با استیو فورد</a></strong></span><br>استیو فورد 18 سال است که تدریس زبان می‌کند که از این مدت، 2 سال را به آموزش زبان انگلیسی به صورت آنلاین و با استفاده از Skype و غیره پرداخته است. این کانال مجموعه‌ای دنباله‌دار و به‌هم‌پیوسته از داستان‌های جالب و جذاب را به سبک نمایش‌های تلویزیونی ارائه می‌کند و البته لابه‌لای آنها درس‌های جدی و توضیحات دقیق و شفاف در مورد نحوه بکارگیری زبان هم به شما می‌دهد.</font></i></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)"><strong>10- کانال <a href="http://www.tafreevar.com/goto/http://www.youtube.com/user/bizpod/" rel="nofollow" target="_blank">BizPod</a></strong></span><br>این کانال دارای طیف گسترده‌ای از ویدئوهای باکیفیت برای کسانی است که قصد یادگیری زبان انگلیسی برای استفاده در کسب‌وکار را دارند. موضوعات متنوعی از گرامر و نگارش نامه گرفته تا لحن نوشتن ایمیل و غیره را می‌توان اینجا مشاهده کرد. همچنین موضوعات تخصصی از قبیل فناوری اطلاعات، کامپیوتر، مسائل حقوقی و مالی نیز در این کانال پوشش داده می‌شوند.</font></i></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)"><strong>11- کانال <a href="http://www.tafreevar.com/goto/http://www.youtube.com/user/bbclearningenglish" rel="nofollow" target="_blank">یادگیری زبان انگلیسی BBC</a></strong></span><br>کانال BBC هم مانند VOA از قدیم به آموزش زبان انگلیسی می‌پردازد که مطالب آن را هم در سایت BBC و هم در کانال آن در یوتیوب می‌توانید دنبال نمایید. در حال حاضر 85 ویدئو در این کانال وجود دارد که بیش از 7 هزار مشترک این کانال از آن استفاده می‌کنند.</font></i></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)"><strong>12- کانال <a href="http://www.tafreevar.com/goto/http://www.youtube.com/user/sozoexchange" rel="nofollow" target="_blank">Sozoexchange</a></strong></span><br>این کانال یک کانال واقعاً فوق‌العاده برای یادگیری نحوه تلفظ کلمات و عبارات انگلیسی از زبان افراد بومی آن می‌باشد. خانم معلم، کلمات و عبارات را هم با سرعت معمولی و هم با سرعت کم برای شما ادا می‌کند تا تلفظ صحیح را به خوبی یاد بگیرید.</font></i></p> <p><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)"><strong>نکته‌ی بسیار مهم:</strong></span><strong> </strong>پیشنهاد می‌کنم تک‌تک این کانال‌ها را در فرصت مناسب نگاه کرده و بررسی کنید و در صورتی که یک یا چند تا از آنها را پسندیدید و انتخاب کردید، مشتری دائم و مستمر آنها شوید تا بتوانید قدرت مکالمه و شنیداری خود در زبان انگلیسی را تقویت نمایید. ضمناً اگر سرعت اینترنت خوبی ندارید، می‌توانید در این مطلب (شش روش بی‌دردسر برای دانلود ویدئو از یوتیوب) روش‌های دانلود ویدئوهای یوتیوب را مشاهده نمایید.</font></i></p> <p><i><font size="3" face="times new roman,times,serif">ضمناً اگر کانالی در یوتیوب می‌شناسید که خوب است و اینجا ننوشته‌ام بگویید تا در این فهرست اضافه کنم و بقیه هم استفاده کنند.</font></i></p></div></blockquote><i><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font></i> text/html 2014-11-29T15:33:18+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri United Kingdom vs. Great Britain http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1188 <div align="center"><img src="http://www.vocabulary.cl/pictures/united-kingdom-great-britain-difference.jpg" alt="The difference between Great Britain, United Kingdom and the British Isles" height="510" width="720"></div> text/html 2014-11-28T15:13:07+01:00 triggerpnu.mihanblog.com Ali Reza Amiri خودآموز جامع زبان انگلیسی - نکات کاربردی در دنیای واقعی http://triggerpnu.mihanblog.com/post/1183 <div align="center">http://www.aparat.com/v/98xvA<br></div>