پرداخت مبلغ خدمات

مبلغ: تومان
نام :
ایمیل :
موبایل :
آخرین مطالب

» آموزش تلفظ زبان انگلیسی با سوزان کامرون ( 1397/06/25 )
» برترین های دنیای زبان ( 1397/02/25 )
» دانلود راهنمای کتاب دستور و نگارش ۲ دکتر فریدون وحدانی ( 1394/11/22 )
» دانلود جزوه راهنمای کلیات زبان شناسی (متن و ترجمه) ( 1394/11/8 )
» دانلود خلاصه روش تدریس زبان انگلیسی لارسن ( 1394/11/8 )
» دانلود پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد سال ۷۵-۹۳ آموزش زبان انگلیسی ( 1394/10/22 )
» افتتاح رسمی فروشگاه ( 1394/04/8 )
» آموزش نوین لغات حیاتی زبان انگلیسی یکبار برای همیشه (بر روی عکس کلیک کنید) ( 1394/02/16 )
» مروری بر دیدگاه والتر بنیامین در "نظریه ترجمه" ( 1394/02/8 )
» بزرگترین بسته آموزشی زبان انگلیسی ( 1394/01/17 )
» پیشنهاد فوق العاده ( 1393/12/19 )
» به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی ( 1393/12/4 )
» To the Youth in Europe and North America ( 1393/12/4 )
» ? What are phrasal verbs ( 1393/12/1 )
» the most common English mistakes made by ESL students ( 1393/11/8 )
» نام و مقطع رشته های دانشگاهی به زبان انگلیسی ( 1393/11/8 )
» بسته های زبان انگلیسی-هر انچه شما میخواهید ( 1393/11/3 )
» فروشگاه تخصصی انجمن ( 1393/10/16 )
» دانلود رایگان ( 1393/09/27 )
» آهنگ Best Song Ever از گروه One Direction ( 1393/09/21 )
» ۲۴ پاورپوینت رشته مترجمی زبان انگلیسی ( 1393/09/20 )
» Dr. Seuss ( 1393/09/16 )
» دانلود کتاب Introducing Translation Studies جرمی ماندی ( 1393/09/16 )
» روز دانشجو مبارک ( 1393/09/16 )
» دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه ( 1393/09/14 )
» 57 ways to improve your fluency ( 1393/09/10 )
» Have your head in the clouds ( 1393/09/9 )
» 12 کانال یوتیوب برای یادگیری مکالمه زبان انگلیسی ( 1393/09/8 )
» United Kingdom vs. Great Britain ( 1393/09/8 )
» خودآموز جامع زبان انگلیسی - نکات کاربردی در دنیای واقعی ( 1393/09/7 )

آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

کلمات کلیدی


درباره ما


تمامی فعالیت های آموزشی به سایت www.zabanebooks.ir انتقال یافت.
کپی فقط با ثبت صلوات و ذکر منبع مجاز می باشد.
با تشکر

zabanebooks@gmail.com


Phone: 0938-846-2393

ایجاد کننده وبلاگ : Ali Reza Amiri

فرم تماس با ما


  • تاریخ ارسال : 1394/11/22, 14:36ادامه مطلب
  • تاریخ ارسال : 1393/12/1, 14:14
bism allah ? What are phrasal verbs

1.  A phrasal verb is a verb plus a preposition or adverb which creates a meaning different from the original verb

Example
I ran into my teacher at the movies last night. run + into = meet
He ran away when he was 15. run + away = leave home

2. Some phrasal verbs are intransitive. An intransitive verb cannot be followed by an object

Example
He suddenly showed up. "show up" cannot take an object

3. Some phrasal verbs are transitive. A transitive verb can be followed by an object.

Example
I made up the story. "story" is the object of "make up

4. Some transitive phrasal verbs are separable. The object is placed between the verb and the preposition. In this Phrasal Verb Dictionary, separable phrasal verbs are marked by placing a * between the verb and the preposition / adverb

Example
I talked my mother into letting me borrow the car
She looked the phone number up

5. Some transitive phrasal verbs are inseparable. The object is placed after the preposition. In this Phrasal Verb Dictionary, inseparable phrasal verbs are marked by placing a + after the preposition / adverb


Example
I ran into an old friend yesterday
They are looking into the problem

6. Some transitive phrasal verbs can take an object in both places. In this Phrasal Verb Dictionary, such phrasal verbs are marked with both * and

Example
I looked the number up in the phone book
I looked up the number in the phone book

7. WARNING! Although many phrasal verbs can take an object in both places, you must put the object between the verb and the preposition if the object is a pronoun.

Example
I looked the number up in the phone book
I looked up the number in the phone book
I looked it up in the phone book. correct
I looked up it in the phone book. incorrect

ادامه مطلب
  • تاریخ ارسال : 1393/11/8, 14:41


Below are some of the most common English mistakes made by ESL students, in speech and in writing. Go through the examples and make sure you understand the corrections. Then try the grammar test at the end to check your progress.

Wrong I have visited Niagara Falls last weekend.
Right I visited Niagara Falls last weekend.

Wrong The woman which works here is from Japan.
Right The woman who works here is from Japan.

Wrong She’s married with a dentist.
Right She’s married to a dentist.

Wrong She was boring in the class.
Right She was bored in the class.

Wrong I must to call him immediately.
Right I must call him immediately.

Wrong Every students like the teacher.
Right Every student likes the teacher.

Wrong Although it was raining, but we had the picnic.
Right Although it was raining, we had the picnic.

Wrong I enjoyed from the movie.
Right I enjoyed the movie.

Wrong I look forward to meet you.
Right I look forward to meeting you.

Wrong I like very much ice cream.
Right I like ice cream very much.

Wrong She can to drive.
Right She can drive.

Wrong Where I can find a bank?
Right Where can I find a bank?

Wrong I live in United States.
Right I live in the United States.

Wrong When I will arrive, I will call you.
Right When I arrive, I will call you.

Wrong I’ve been here since three months.
Right I’ve been here for three months.

Wrong My boyfriend has got a new work.
Right My boyfriend has got a new job. (or just "has a new job")

Wrong She doesn’t listen me.
Right She doesn’t listen to me.

Wrong You speak English good.
Right You speak English well.

Wrong The police is coming.
Right The police are coming.

Wrong The house isn’t enough big.
Right The house isn’t big enough.

Wrong You should not to smoke.
Right You should not smoke.

Wrong Do you like a glass of wine?
Right Would you like a glass of wine?

Wrong There is seven girls in the class.
Right There are seven girls in the class.

Wrong I didn’t meet nobody.
Right I didn’t meet anybody.

Wrong My flight departs in 5:00 am.
Right My flight departs at 5:00 am.

Wrong I promise I call you next week.
Right I promise I’ll call you next week.

Wrong Where is post office?
Right Where is the post office?

Wrong Please explain me how improve my English.
Right Please explain to me how to improve my English.

Wrong We studied during four hours.
Right We studied for four hours.

Wrong Is ready my passport?
Right Is my passport ready?

Wrong You cannot buy all what you like!
Right You cannot buy all that you like!

Wrong She is success.
Right She is successful.

Wrong My mother wanted that I be doctor.
Right My mother wanted me to be a doctor.

Wrong The life is hard!
Right Life is hard.

Wrong How many childrens you have?
Right How many children do you have?

Wrong My brother has 10 years.
Right My brother is 10 (years old).

Wrong I want eat now.
Right I want to eat now.

Wrong You are very nice, as your mother.
Right You are very nice, like your mother.

Wrong She said me that she liked you.
Right She told me that she liked you.

Wrong My husband engineer.
Right My husband is an engineer.

Wrong I came Australia to study English.
Right I came to Australia to study English.

Wrong It is more hot now.
Right It’s hotter now.

Wrong You can give me an information?
Right Can you give me some information?

Wrong They cooked the dinner themself.
Right They cooked the dinner themselves.

Wrong Me and Johnny live here.
Right Johnny and I live here.

Wrong I closed very quietly the door.
Right I closed the door very quietly.

Wrong You like dance with me?
Right Would you like to dance with me?

Wrong I go always to school by subway.
Right I always go to school by subway.

Wrong If I will be in London, I will contact to you.
Right If I am in London, I will contact you.

Wrong We drive usually to home.
Right We usually drive home.ادامه مطلب
ادامه مطلب
  • تاریخ ارسال : 1393/09/6, 18:41
[http://www.aparat.com/v/Sy5uj]ادامه مطلب
  • تاریخ ارسال : 1393/09/3, 16:58

How to Connect Sentences with Coordinate Conjunctions

By from English Grammar For Dummies, 2nd Edition

Say you are studying for your English grammar final and you have to join two related sentences together. One way to do that is by using coordinating conjunctions. You’re familiar with these common words: for, but, yet, so, nor, and, and or. (And is the most popular, for those of you keeping track.)

These little powerhouses eat their spinach and lift weights every day. Their healthful habits make them strong enough to join complete sentences. They may also unite all sorts of equal grammatical elements. Here they are in action, joining complete sentences

The rain pelted Abner’s gray hair, and his green velvet shoes were completely ruined
The CEO told Tanya to text the address of the restaurant to everyone, but Tanya had no idea where the restaurant was
You can take a hike, or you can jump off a cliff
Ben did not know how to shoe a horse, nor did he understand equine psychology
The townspeople lined the streets, for they had heard a rumor about Lady Godiva

The coordinate conjunctions give equal emphasis to the elements they join. In the preceding sentences, the ideas on one side of the conjunction have no more importance than the ideas on the other side of the conjunction

When the conjunctions and, but, or, nor, and for unite two complete sentences, a comma precedes the conjunction

Some words appear to be strong enough to join sentences, but in reality they’re just a bunch of 98-pound weaklings. Think of these words as guys who stuff socks in their sleeves, creating biceps without the hassle of going to the gym. These fellows may look good, but the minute you need them to pick up a truck or something, they’re history

False joiners include however, consequently, therefore, moreover, also, and furthermore. Use these words to add meaning to your sentences but not to glue the sentences together. When you see these words on a standardized exam, be careful! A favorite test-maker trick is to plop these words into a run-on. Take a look at these examples

Run-on: Levon gobbled the birdseed, consequently, Robbie had nothing to eat

Corrected version 1: Levon gobbled the birdseed; consequently, Robbie had nothing to eat

Corrected version 2: Levon gobbled the birdseed. Consequently, Robbie had nothing to eat

 

Notice the semicolon in the first corrected sentence? Semicolons are equivalent to coordinate conjunctions. According to the Official Grammarian's Rule Book (which doesn't exist), semicolons can join two complete sentences under certain conditions

With your sharp eyes, you probably spotted a comma after consequently in each of the preceding examples. Grammarians argue about whether you must place a comma after a false joiner. (For the record, false joiners are conjunctive adverbs. No one in the entire universe needs to know that term.) Some grammarians say that the comma is necessary. Others see the comma as optional — a question of personal style. This is the sort of argument that makes grammarians ideal candidates for Nerds Anonymous
ادامه مطلب
  • تاریخ ارسال : 1393/09/3, 13:19

دانلود کتاب
Oxford Grammar Practice
Norman_Coe,_Mark_Harrison,_Ken_Paterson


دریافت کتابادامه مطلب
  • تاریخ ارسال : 1393/09/3, 10:36

As any English grammar teacher will tell you, a complete sentence has at least one subject-verb pair. They’re a pair because they match. They match because, well, they work smoothly as a team. One half of the pair (the verb) expresses action or being, and the other half (the subject) is whatever or whoever does the action or exists in the state of being. Here are subject-verb pairs that match

Eggworthy scrambled
Ms. Drydock has repaired

Just for comparison, here is one mismatch

Eggworthy scrambling

When you’re texting or IMing (instant messaging), space is tight. Every character counts, including spaces. Therefore, many people opt for “sentences” that contain only verbs, when the meaning is clear. Check out this text: Went home. Fed cow. Cleaned barn.

Complete sentences may also include more than one subject-verb pair

Dorothy fiddled while the orchestra pit burned. (Dorothy = subject of the verb fiddled, orchestra pit = subject of the verb burned)
Not only did George swim, but he also sipped the pool water. (George = subject of the verb did swim, he = subject of the verb sipped)

Complete sentences may also match one subject with more than one verb, and vice versa

The lizard with a British accent appeared in three commercials but sang in only two. (lizard = subject of verbs appeared, sang)
Alice and Archie will fight endlessly over a single birdseed. (Alice, Archie = subjects of the verb will fight)

Complete sentences that give commands may match an understood subject (you) with the verb

Visit Grandma, you little creep! (you-understood = subject of the verb visit)

What’s an incomplete sentence? It’s the moment in the television show just before the last commercial. You know what I mean. The hero slowly edges the door open a few inches, peeks in, gasps, and . . . FADE TO DANCING DETERGENT BOTTLE. You were planning to change the channel, but instead you wait to see if the villain’s cobra is going to bite the hero’s nose. You haven’t gotten to the end, and you don’t know what’s happening.

A complete sentence is the opposite of that moment in a television show. You have gotten to the end, and you do know what’s happening. In other words, a complete sentence must express a complete thought

Check out these complete sentences. Notice how they express complete thoughts

Despite Eggworthy’s fragile appearance, he proved to be a tough opponent
I can’t imagine why anyone would want to ride on top of a Zamboni
Did Lola apply for a job as a Zamboni driver

For comparison, here are a few incomplete thoughts

The reason I wanted a divorce was
Because I said so

Yes, in context those incomplete thoughts may indeed express a complete thought

Sydney: So the topic of conversation was the Rangers’ season opener
Alice: No! “The reason I wanted a divorce” was

and

Sydney: Why do I have to do this dumb homework
Alice: Because I said so

Fair enough. You can pull a complete thought out of the examples. However, the context of a conversation is not enough to satisfy the complete thought/complete sentence rule. To be “legal,” your sentence must express a complete thought

In deciding whether you have a complete sentence or not, you may be led astray by words that resemble questions. Consider these three words: who knits well. A complete thought? Maybe yes, maybe no. Suppose those three words form a question

Who knits well?

This question is understandable and its thought is complete. Verdict: legal. Suppose these three words form a statement

Who knits well

Now they don’t make sense. This incomplete sentence needs more words to make a complete thought

The honor of making Fido’s sweater will go to the person who knits wellادامه مطلب
  • تاریخ ارسال : 1393/09/2, 20:48


So vs Such

English Grammar Rules

The following rules explain the difference between So and Such in English

We use so ... that, such ... that

a) to show a fact (usually with a result or consequence)i

·         Pamela Ander's feet are big
(Expresses a fact)

·         Pamela Ander's feet are so big that she can't find shoes her size
(Emphasizes that you feel strongly about the size of her feet)

b) to show extreme feelings or an opinion about something

·         George Bushoff is an idiot
(Merely a statement of fact/opinion)

·         George Bushoff is such an idiot that he doesn't even know the capital of his own country
(Emphasizes the speaker's opinion of the intensity of George Bushoff's idiocy)

 

SO with adjectives and adverbs

so + adjective/adverb + that + result

·         The teacher speaks so clearly that everyone can understand her

·         The sun was so strong that they got burned within 15 minutes

 

SUCH + Nouns

 such + a + (adjective) + singular noun + that + result
(It is common to put an adjective before the noun)

·         He is such a tight person that he even reuses his servillettes

·         Christopher is such a handsome man that all the ladies want him

·         She had such a long speech that everyone stopped paying attention to her

such + plural/uncountable noun + that + result

·         She has such big feet that she has to buy special shoes

·         Woodward Restaurant has such good food that it's always full of people

 

لطفا به ادامه مطلب بروید

SO / SUCH in exclamations

In exclamations we drop the word 'that' and use

i) such + noun (singular/plural)
ii) so + adjective

·         You are such an idiot! (noun)a

·         Celebrities have such weird tastes! (noun)a

·         You are so stupid! (adjective)a

It's so sunny outside! (adjective)a

 
ادامه مطلب
  • تاریخ ارسال : 1393/09/2, 20:18

engVid - Free English Video Lessons

سایت EngVid یکی از محبوب ترین سایتهای آموزش زبان است، این سایت مدت کوتاهی پس از شروع فعالیت خود به یکی از بازدیدترین سایت های آموزش زبان انگلیسی تبدیل شد. آموزش زبان انگلیسی در این سایت به شیوه ای جالب و برخلاف دیگر روش های آموزش زبان انگلیسی که بعضا خسته کننده است و زبان اموز پس از مدتی از ادامه کار منصرف می شود،  بسیار جذاب خواهد بود. در این سایت روش آموزش به گونه ای است که مربی به آموزش چند نکته و اصطلاح در زبان انگلیسی می پردازد و سپس کاربرد های آن را در جملات بیان می کند.

در این ویدیوها بیشتر تکیه بر مکالمه و زبان انگلیسی محاوره ای است و اصطلاحات و عبارات به تفصیل شرح داده می شود. بدون شک آموزش های این مجموعه را در هیچ کتاب و یا ویدیوی آموزشی دیگری نخواهید یافت. این ویدیوها که در درس های کوتاه بیان می شوند، درعین حال کاربرد آموزشی فوق العاده ای داشته و استفاده بهینه از زمان یکی از نقاط قوت آن است. موارد آموزشی این مجموعه شامل، زبان تجارت، خواندن، نوشتن، مکالمه، گرامر، لغات و اصطلاحات، تافل و آیلتس و ... می شود که توسط 8 استاد مختلف تدریس می شود. مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid در حال حاضر با بیش از 740 فیلم آموزشی، و 140 ساعت آموزش ویدویی را شامل می شود که به صورت طبقه بندی شده بر روی سایت قرار گرفته است.

این مجموعه یکی از کاملترین و بهترین منابع آموزش زبان انگلیسی می باشد که تا کنون بر روی سایت ارائه شده است. مرجع زبان ایرانیان با تلاش فراوان تمامی این دروس را در یک پکیج کامل گردآوری نموده است. همچنین پکیج حاضر می تواند مورد استفاده اساتید زبان نیز قرار گیرد، چراکه شیوه تدریس اساتید این مجموعه، یک کلاس آموزشی برای تدریس زبان به شیوه ای جذاب می باشد.

engVid - Free English Video Lessonsخرید:مجموعه ویدویی آموزش زبان انگلیسی EngVid

امکان خرید بر روی هارد اکسترنال و DVD
ادامه مطلب
تبلیغات

تبلیغات
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات