تبلیغات
وبلاگ رسمی کتابخانه دیجیتال زبان انگلیسی
پرداخت مبلغ خدمات

مبلغ: تومان
نام :
ایمیل :
موبایل :
آخرین مطالب

» آموزش تلفظ زبان انگلیسی با سوزان کامرون ( 1397/06/25 )
» برترین های دنیای زبان ( 1397/02/25 )
» دانلود راهنمای کتاب دستور و نگارش ۲ دکتر فریدون وحدانی ( 1394/11/22 )
» دانلود جزوه راهنمای کلیات زبان شناسی (متن و ترجمه) ( 1394/11/8 )
» دانلود خلاصه روش تدریس زبان انگلیسی لارسن ( 1394/11/8 )
» دانلود پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد سال ۷۵-۹۳ آموزش زبان انگلیسی ( 1394/10/22 )
» افتتاح رسمی فروشگاه ( 1394/04/8 )
» آموزش نوین لغات حیاتی زبان انگلیسی یکبار برای همیشه (بر روی عکس کلیک کنید) ( 1394/02/16 )
» مروری بر دیدگاه والتر بنیامین در "نظریه ترجمه" ( 1394/02/8 )
» بزرگترین بسته آموزشی زبان انگلیسی ( 1394/01/17 )
» پیشنهاد فوق العاده ( 1393/12/19 )
» به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی ( 1393/12/4 )
» To the Youth in Europe and North America ( 1393/12/4 )
» ? What are phrasal verbs ( 1393/12/1 )
» the most common English mistakes made by ESL students ( 1393/11/8 )
» نام و مقطع رشته های دانشگاهی به زبان انگلیسی ( 1393/11/8 )
» بسته های زبان انگلیسی-هر انچه شما میخواهید ( 1393/11/3 )
» فروشگاه تخصصی انجمن ( 1393/10/16 )
» دانلود رایگان ( 1393/09/27 )
» آهنگ Best Song Ever از گروه One Direction ( 1393/09/21 )
» ۲۴ پاورپوینت رشته مترجمی زبان انگلیسی ( 1393/09/20 )
» Dr. Seuss ( 1393/09/16 )
» دانلود کتاب Introducing Translation Studies جرمی ماندی ( 1393/09/16 )
» روز دانشجو مبارک ( 1393/09/16 )
» دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه ( 1393/09/14 )
» 57 ways to improve your fluency ( 1393/09/10 )
» Have your head in the clouds ( 1393/09/9 )
» 12 کانال یوتیوب برای یادگیری مکالمه زبان انگلیسی ( 1393/09/8 )
» United Kingdom vs. Great Britain ( 1393/09/8 )
» خودآموز جامع زبان انگلیسی - نکات کاربردی در دنیای واقعی ( 1393/09/7 )

آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

کلمات کلیدی


درباره ما


تمامی فعالیت های آموزشی به سایت www.triggerpnu.ir انتقال یافت.
کپی فقط با ثبت صلوات و ذکر منبع مجاز می باشد.
با تشکر

Triggerpnu@gmail.com


Phone: 0938-846-2393

ایجاد کننده وبلاگ : Ali Reza Amiri

فرم تماس با ما


  • تاریخ ارسال : 1393/07/29, 14:041- باید تمامی مشخصات مربوط به متن پایاننامة تایپشده، اعم از مشخصات دانشجو، اساتید راهنما و مشاور، عنوان پایاننامه و ... دقیقاً مطابق با پروپوزال تصویبشدة دانشجو باشد. براساس آییننامه، برای انجام هرگونه تغییر در مشخصات فوق، باید قبلاً فرم مخصوص درخواست از ادارة آموزش دریافت شده و پس از تكمیل توسط دانشجو و تأیید توسط استاد راهنما، در شورای آموزشی پژوهشی دانشكدة پزشكی مورد تصویب قرار گیرد.

2- حروفچینی و صفحهآرایی باید در برنامة میكروسافت-وُرد (نسخههای 2000، XP، 2003 یا جدیدتر) انجام گیرد. تایپ در برنامههایی از قبیل زرنگار قابل قبول نیست. هنگام تسویه حساب، باید آخرین نسخة كامپیوتریِ مربوط به پایاننامة اصلاحشده بهصورت یك فایل واحد (مشتمل بر خلاصة فارسی و انگلیسی، صفحة عنوان، فهرست، تمامی فصلها، جداول، نمودارها، منابع و مآخذ و ...) بهانضمام دو فایل دیگر، یكی محتوی خلاصة فارسی و دیگری محتوی خلاصة انگلیسی بر روی فلاپی یا CD تحویل واحد پژوهش و پایاننامهها گردد.

3- قلم[1] متن پایاننامه باید لوتوس یا كُمپسِت معمولی و اندازة آن 13 باشد. همچنین، فاصلة خطوط از هم[2] یكونیم برابر است. فاصلة متن از كنارة صفحات عبارتند از 4 سانتیمتر ازپایین، 4 سانتیمتر از راست، 4 سانتیمتر از بالا و 2 سانتیمتر از چپ. نحوة قرارگیری صفحة خلاصة انگلیسی و صفحة عنوان انگلیسی در انتهای پایاننامه همانند كتابهای انگلیسی است یعنی اگر پایاننامه از آخر ورق زده شود، روی آنها بهطرف بالا قرار میگیرد. بنابراین، در این صفحات باید فاصلة متن از طرف چپ 4 سانتیمتر و از طرف راست 2 سانتیمتر باشد.

تذكر: كلیة مطالب این راهنما با رعایت اصول ذكر شده چاپ شده است.

4- كلیة بخشهای پایاننامه كاملاً ساده و بدون كادر[3] بوده و سرصفحه[4] و پانویس[5] ندارند. قبل از شروع هر فصل و همچنین قبل از شروع بخش مراجع، یك صفحة سفید بدون كادر كه شماره و نام فصل یا عنوان "مراجع" با اندازة درشت و خوانا در آن درج شده قرار میگیرد. شمارة صفحات در پایین و وسط اوراق درج میشوند. شروع شمارة صفحه از ابتدای فصل اول و پایان آن، انتهای بخش مراجع میباشد. صفحات سفید عناوین فصول كه قبل از هر فصل قرار میگیرند، نباید شمارة صفحه داشته باشند.

5- تمامی بخشهای پایاننامه (ازجمله جداول، نمودارها، شكلها، اعداد، شمارة صفحات و ...)، باید كاملاً فارسی بوده و تاحد امكان از لغات فارسی استفاده شود مگر در مواردی كه معادل فارسی واضح و مصطلح برای آنها یافت نشود و یا استفاده از كلمة فارسی به مفهوم اصلی صدمه بزند

تذكر: درمورد شكلها و نمودارهایی كه مربوط به تحقیق دانشجو نیستند و معمولاً در فصل مقدمه مورد استفاده قرار میگیرند، ترجمة فارسی آنها الزامی نیست.

واژة انگلیسی معادل اصطلاح علمی بهكار برده شده را باید در اولین محلی كه مورد استفاده قرار میگیرد، بهصورت زیرنویس[6] درج نمود. بهعنوان مثال: "این تحقیق، یك كارآزمایی بالینی كور دو سویه[7] بهشمار میرود." در مورد استفاده از كلمات اختصاری نیز باید در اولین محل مورد استفاده، عنوان كامل اصطلاح نوشته شده و در جلوی آن، در داخل پرانتز كلمة اختصاری درج شود. در این مورد نیز واژة كامل انگلیسی را باید بهصورت زیرنویس در پایین صفحه نوشت. مثلاً: "از آزمون ازدیاد حساسیت تأخیری (آزمون DTH)[8] برای ارزیابی عملكرد ایمنی سلولی استفاده میشود." بدیهی است كه در محلهای بعدی فقط كلمة اختصاری انگلیسی نوشته میشود.

در متن، باید نام اشخاص به فارسی نوشته شود و تلفظ انگلیسی آن بهصورت زیرنویس (با ذكر شماره در متن و آوردن نام در پایین صفحه) نگاشته میشود. مثلاً: "در تحقیقات دكتر روزنبرگ[9] مشخص شد كه فاکتور اکتیوین مترشحه از غدد جنسی سبب پسروی این ناحیه میشود [20]." البته لازم بهذكر است كه معمولاً ذكر نام محققین هیچ ضرورتی ندارد زیرا میتوان با توجه به شمارة منبع كه در آخر جمله میآید و مراجعه به قسمت منابع، به مشخصات كامل محقق دست یافت مثلاً میتوان مثال ذكر شده را بهصورت زیر نوشت: "تحقیقات نشان دادهاند كه فاکتور اکتیوین مترشحه از غدد جنسی سبب پسروی این ناحیه میشود [20]."

6- باید صفحات بسماللهالرحمنالرحیم، صفحة عنوان، تقدیر و تشكر و چكیدة فارسی، چكیدة انگلیسی و صفحة عنوان انگلیسی بدون شمارهصفحه باشند. در مورد فهرست، بهتر است از شمارهگذاری براساس حروف ابجد (الف، ب، ج، د، ه، ...) استفاده شود. شمارهگذاری اصلی از ابتدای فصل اول (مقدمه) شروع میشود.

7- كلیة جداول، نمودارها و شكلها بهطور جداگانه (جداول جدا، شكلها جدا و نمودارها جداگانه) و بهترتیب شمارهگذاری میشوند. شمارهگذاری بهاین طریق است كه ابتدا شمارة فصل و بعد شمارة ترتیب قرارگیری ذكر میشود. مثلاً پنجمین شكل مورد استفاده در فصل دوم بهصورت "شكل 2-5: ..." شمارهگذاری میگردد. بعد از شمارة شكل، توضیح مختصری از محتویات شكل، نمودار یا جدول ارائه میشود. عناوین توضیح جداول در بالای جدول نوشته میشوند و عناوین توضیح نمودارها و شكلها در زیر نمودار یا شكل درج میشوند.

8- ضمائم پایاننامه با حروف ابجد شمارهگذاری میشوند. شكلها و جداول موجود در هر ضمیمه نیز با توجه به شمارة ضمیمه، شمارهگذاری خواهند شد. مثلاً سومین جدول موجود در ضمیمة ج بهصورت "جدول ج-3: ..." شمارهگذاری میگردد.

9- روابط ریاضی و فرمولها نیز با توجه به فصل مربوطه و ترتیب قرارگیری، شمارهگذاری میشوند. بهعنوان مثال: "(رابطة 3-7)" نشان دهندة هفتمین فرمول در فصل سوم است.

10- تعداد صفحات در مورد دكتری عمومی بدون احتساب فهرست، چكیدهها و منابع حداقل 40 صفحة استاندارد و در مورد دكتری تخصصی حداقل 50 صفحة استاندارد میباشد.

11- تعداد خطوط در هر صفحه بین 16 تا 22 خط است.
بخشهای مختلف پایاننامه

پایاننامه از بخشهای زیر تشكیل شده است كه بهترتیب ذكرشده پشت سر هم قرار میگیرند:

1- صفحة بسم الله الرحمن الرحیم

2- صفحة عنوان به فارسی (باید دقیقاً همانند صفحة اول این راهنما چاپ شود. از ذكر القابی مثل استاد گرانقدر، بهراهنمایی استاد ارجمند، جناب آقای، سركار خانم و ... اجتناب شود.)

3- كپی برگة نمرة جلسة دفاع از پایاننامه تكمیلشده توسط اساتید راهنما و مشاور، مدیر گروه یا نمایندة ایشان، معاون آموزشی و پژوهشی مربوطه یا نمایندة ایشان .

4- تقدیر و تشكر (حداكثر 3 صفحه باشد)

5- چكیدة فارسی (چكیدة فارسی باید دارای چهار بخش باشد كه این بخشها با عناوین زیر از یكدیگر جدا شدهاند: مقدمه، روش كار، نتایج و نتیجهگیری، كلمات كلیدی. تعداد كل كلمات با احتساب كلماتی مثل "در، به، از، و، یا" باید بین 200 تا 300 كلمه بوده و ترجیحاً در یك صفحه چاپ شوند.)

6- فهرست

7- فصل اول: مقدمه (در ابتدای این فصل، قسمتی بهنام پیشگفتار وجود دارد كه در آن موضوع پایاننامه مختصراً بحث شده و اهمیت موضوع پژوهش، فرضیات و اهداف مورد مطالعه و شرح مختصری از پیشینه و مطالعات انجامشده در آن ذكر میشود. در قسمت دوم این فصل كه كلیات نام دارد، مطالب علمی مرتبط با موضوع كه قبل از ورود به بحث لازمند، ذكر میشود. مثلاً اطلاعات آناتومی و فیزیولوژی در این قسمت نوشته میشوند)

8- فصل دوم: بررسی متون (كه در حقیقت، مروری بر مطالعات انجام شده است و فقط مقالات، پایاننامهها و متونی در آن ذكر میشوند كه مستقیماً با موضوع پایاننامه ارتباط پیدا میكنند.)

9- فصل سوم: روش كار (مواردی كه در این فصل مطرح میشوند عبارتند از: نوع پژوهش، محیط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونهگیری، روش جمعآوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل دادهها و انواع آزمونهای آماری و مراحل انجام كار.)

10- فصل چهارم: نتایج (در این قسمت، نتایج بهدستآمده از تحقیق بیان شده و جداول، نمودارها و نتایج آزمونهای آماری نوشته میشوند.)

11- فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری (در این فصل، نتایج حاصله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و این نتایج با نتایج حاصل از سایر مطالعات مقایسه میشوند. محدودیتهای پژوهش، نتیجهگیری نهایی و ارائة پیشنهادات نیز در این فصل گنجانده میشوند.)

12- ضمائم (در صورت نیاز)

13- مراجع (راهنمای كامل نحوة نگارش منابع موجود است و دانشجویان میتوانند آنرا تهیه و مطالعه نمایند. لازم به ذكر است كه در شمارهگذاری منابع باید از سبك ونكوور استفاده شود و شمارة منابع در داخل علامت كروشه قرار گیرد. مثلاً: "در جوامع پیشرفته، سرطان دومین عامل مرگومیر بهشمار میرود [12]. ...")

14- خلاصة انگلیسی (این خلاصه باید دقیقاً ترجمة همان خلاصة فارسی باشد و دارای چهار بخش Introduction، Method، Results and Conclusion و Keywords است)

15- صفحة عنوان به انگلیسی.[1] font

[2] line-spacing

[3] border

[4] header

[5] footer

[6] footnote

[7] double-blinded clinical trial

[8] Delayed Type Hypersensitivity test (DTH test)

[9] Dr. Rosenberg AJ.ادامه مطلب
تبلیغات

تبلیغات